top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Po odmlke znova pred tabuľou. Školy majú za sebou prvý týždeň, čo mu predchádzalo?

Po dlhých týždňoch otvorili v pondelok školy v Starej Ľubovni. Ich sprístupneniu predchádzal zmätok zo strany ministerstva, s tým sa však dokázali v meste popasovať. Účasť žiakov, ktorých rodičia potrebovali negatívny test, bola pomerne vysoká, neskôr začali vyučovať iba v jednej škole.Rozhodnutie ministerstva školstva prišlo školám na poslednú chvíľu. „Mali sme pred sebou kopec otvorených otázok, pretože informácie k nám prišli dosť neskoro a dostalo nás to do časového stresu, ale vysporiadali sme sa tým,“ povedal Peter Höger riaditeľ ZŠ Levočskej, kde bola v pondelok obsadenosť tried 89 percent.


„Mrzí ma, že sme museli byť svedkami takého chaosu a do poslednej chvíle sme nevedeli, ako to bude s otváraním škôl. O to viac ma mrzia vyjadrenia niektorých ministrov, že uznesenie vlády je „proforma“ alebo či niekomu nestačia vyjadrenia ministra o otvorení škôl. Žiaľ, nestačí, lebo riaditeľ nemá kompetenciu rozhodnúť o otvorení alebo zatvorení školy. Našťastie mám skvelý tím zamestnancov, na ktorých sa môžem aj v takomto čase spoľahnúť, preto sa nám podarilo otvoriť školu od pondelka 8. februára,“ zhrnul riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny Ján Rusiňák. Tam nastúpilo 23 z 28 žiakov. Traja žiaci ostali na dištančnom vzdelávaní a dvaja sú chorí.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je veľmi dôležitá edukácia v škole. Zároveň si však uvedomujú vážnosť epidemiologickej situácie. „Veľká časť žiakov školy má výnimku ohľadom nosenia rúška a testovania, preto o to viac potrebujeme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia. Zakúpili sme pre zamestnancov respirátory FFP2,“ dodal J. Rusiňák.


NAJPRV TESTOVANIE

Ešte predtým než sa žiaci vrátili do škôl, sa museli pretestovať zákonní zástupcovia žiakov a zamestnanci školy. „V pondelok nastúpilo 77 percent žiakov z prvého stupňa. Každý z týchto žiakov predložil čestné prehlásenie podľa pokynov ministerstva. Zvyšných 23 percent žiakov sú prevažne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia sa na testovaní nezúčastnili,“ uviedol riaditeľ ZŠ Za vodou Rastislav Vitkovský a dodal, že minulý týždeň v piatok prebehla aj kompletná dezinfekcia priestorov školy, sanitárny deň v školskej jedálni a tiež príprava tried na návrat žiakov.

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda

Triedy otvorili aj v ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a od pondelka sa učí okolo 90 percent žiakov. „Nič špeciálne sme nemuseli pripravovať, dezinfekciu máme nakúpenú. Za celý kolektív môžem povedať, že sme boli veľmi radi. Mnohí učitelia to majú doma veľmi náročné, pretože okrem toho, že vzdelávajú dištančne, musia fungovať aj v rodinách. Od 11. januára máme materskú školu otvorenú pre kritickú infraštruktúru. Do škôlky chodilo 25 percent detí, teraz sa to len rozšírilo,“ zhrnula riaditeľka školy Monika Maníková. Najvyššiu účasť žiakov mala ZŠ Komenského, a to 95 percent.


V PODSADKU ZAČALI V UTOROK

ZŠ v Podsadku

Odlišný režim zaznamenali v škole v Podsadku. Potrebné čestné prehlásenia s tlačivami o bezinfekčnosti doručovali učiteľky rodičom do osady počas predchádzajúceho víkendu. 

Ako sme sa na mieste presvedčili, niektorí miestni chvíľu váhali, mali obavy z koronavírusu. Dobrou správou však bolo, že testovanie na infekciu dopadlo v osade priaznivo. „Dosť sa obávame, predsa sú to len deti a nechceme, aby sa nakazili, zhodli sa viaceré mamičky pred školou. Podľa riaditeľky školy prišlo v utorok na prvý stupeň i do špeciálnych tried celkovo 45 percent žiakov. Zaujímavosťou je, že v Podsadku prišli deti do škôl po vyše dvoch mesiacoch.

ms, rin, foto: ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 5 (10. február 2021)

Kommentare


bottom of page