top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Študenti si vyskúšali voľby

Updated: Jul 2, 2020


hdimg717c72be9d0175f16980af31a5ba40

Občianske združenie Pre stredoškolákov pripravilo celoslovenský projekt Simulované študentské voľby, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa začali zaujímať o verejný život. Voľby sa uskutočňujú v dvoch kolách na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku.


Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša (CGSM) a Gymnázia T. Vansovej (GTV), ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných prezidentských voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady. „Reflektujú na reálne prezidentské voľby, v ktorých študenti volia oficiálnych kandidátov. Študenti sa podieľajú aj na príprave a organizácii volieb, zasadajú vo volebnej komisii, sčítavajú hlasy a spracúvajú zápisnicu. Okrem tejto praktickej skúsenosti s voľbami je to pre nich priestor vyjadriť svoj občiansky postoj a zároveň dôležitý krok k občianskej zodpovednosti, ktorú od budúcej generácie určite očakávame,“ vysvetlil učiteľ občianskej náuky Mário Pavlovský, ktorý sa venuje žiackej školskej rade a  študentom s prípravou volieb pomáhal. Poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky tak mohli vďaka študentským voľbám nabrať reálne kontúry. „Musíme žiakov učiť, že demokracia je o spolupodieľaní sa na moci štátu a jedným z nástrojov demokracie je aj aktívna účasť vo voľbách,“ povedala riaditeľka GTV Klaudia Satkeová. Pred prvým kolom mali žiaci informatívnu kampaň. Miestnosť pripravili ako pri klasických voľbách. „V spolupráci s okresným úradom sme si dokonca zapožičali paravány, aby sme sa čo najviac priblížili k priebehu reálnych volieb,“ dodala riaditeľka štátneho gymnázia. Na slovenských stredných školách tak volilo takmer 14-tisíc študentov. Výsledky ich prvého kola  dokazujú, že do druhého kola by s veľkým náskokom postúpila Zuzana Čaputová. O post prezidenta SR by súperila s už odstúpeným Robertom Mistríkom alebo Mariánom Kotlebom. Toľko fiktívne voľby študentov. Faktom je, že na Slovensku môže v prvom kole voliť prezidenta viac ako 17 tisíc prvovoličov. V Starej Ľubovni si prvýkrát môže v prvom kole odvoliť 36 prvovoličov a v druhom 45. foto (CGSM)


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 10 (12. marec 2019)


Comments


bottom of page