top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Špeciálna základná škola od septembra v Starej Ľubovni končí!

Updated: Jul 2, 2020


01

Nový školský rok 2019/20 príde v Starej Ľubovni s veľkou zmenou. Špeciálna základná škola (ŠZŠ) ako zložka Spojenej školy internátnej na Levočskej ulici, známa aj ako na Rovinkách, po desaťročiach končí. Iniciatíva tu vzišla od jej zriaďovateľa, ktorým je Okresný úrad, odbor školstva (OÚ OŠ) v Prešove.


Každoročný pokles žiakov „Špeciálna základná škola kontinuálne medziročne zaznamenáva výrazný pokles počtu žiakov. Zriaďovateľ je v súlade s realizáciou racionalizačných a optimalizačných opatrení presvedčený o nevyhnutnej potrebe vzdelávania žiakov tejto školy v bežnej základnej škole v rámci inkluzívneho vzdelávania ako efektívneho nástroja na zabezpečenie potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ taký je postoj zriaďovateľa. Uskutočnilo sa tak niekoľko stretnutí zástupcov mesta a kraja a tunajšie vedenie predostrelo výsledok aj mestským poslancom. „Sme zo zákona povinní riešiť situáciu umiestnenia týchto detí,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko a vysvetlil, ako radnica dospela k záveru, že najlepším riešením by bolo v priestoroch ŠZŠ na Levočskej ulici zriadiť elokované pracovisko Základnej školy v Podsadku. „Nie je to popud mesta, že prejavilo záujem o ďalší objekt… Boli rôzne varianty, napr. umiestniť tieto deti v jednotlivých základných školách, ktoré majú voľné kapacity, ale nie v takom rozsahu. A navyše by sa tu vytvoril tlak na špeciálnych učiteľov, ktorí nie sú v plnej miere dotovaní zo štátu,“ vysvetľoval primátor. Ako dodal, preto  sa radnica rozhodla zobrať budovu špeciálnej školy do 5-ročného prenájmu. „Pretože si musíme uvedomiť, že v Podsadku máme 10-triednu školu a už je tam dvojzmennosť a musíme uvažovať aj do budúcnosti, v uplynulom roku sa tu narodilo 63 detí,“ poznamenal primátor mesta. Napokon práve argument preplnenej ZŠ v Podsadku, ktorá tiež má triedy s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami i nultý ročník, zrejme zavážil. Poslanci túto víziu vcelku prijali, obávali sa akurát o personál, ktorý tak  môže ostať bez práce. Ako odznelo aj na zastupiteľstve, samozrejme, nikto nemôže dať prísľub, že títo špecializovaní zamestnanci s dlhoročnou praxou nájdu uplatnenie aj v elokovanom pracovisku ZŠ Podsadek, je však predpoklad, že sa prihlásia do výberového konania.


Ako to bude fungovať v praxi, budú deti z Podsadku cestovať na Levočskú ul., alebo ich bude mesto voziť? Dozviete sa v ĽN č. 15, ktoré bude v predaji do 22. apríla.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comments


bottom of page