top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Školy nezaháľajú ani počas prázdnin

Updated: Jul 22, 2020


Mestské školy žijú čulým stavebným ruchom aj počas letných prázdnin. Okrem drobných prác, ako sú maľby či menšie opravy, sa počas dvoch letných mesiacov najväčšie obnovy dejú v ZŠ na Komenského a Levočskej ul.


Mimoriadne rušno bolo počas leta v najväčšej mestskej škole na Komenského ul., kde došlo ku kompletnej výmene starej palubovky v telocvični. „Suma na týchto prácach sa šplhá až k čiastke 100 tisíc eur. Všetky práce tu idú podľa plánu, takže veríme, že ak nie k 1. septembru, ale k polovici septembra bude možné túto palubovku dať do stavu užívania,“ informoval nás za zriaďovateľa, Mesto Stará Ľubovňa, prednosta MsÚ Aleš Solár.


V dezolátnom stave Okrem toho na Komenského rekonštruujú aj kuchyňu, mení sa tu aj odpadový systém. „Keď sa pustili do týchto prác, zistili, že v dezolátnom stave je tu elektrika, tak došlo, aj rozhodnutím mestského zastupiteľstva, k navýšeniu prostriedkov na kompletnú výmenu elektroinštalácie z 20 tisíc eur na 35 tisíc. Zároveň sa kúpili niektoré nové stroje, takže tá výška združených investícií mesta a školy sa tu šplhá takmer k sume 50 tisíc eur,“ doplnil prednosta MsÚ.

Okrem palubovky došlo v ZŠ na Komenského ulici ku kompletnej maľbe telocvične a preloženiu kúrenia.


Ďalšou zložitou letnou školskú rekonštrukciou je výmena strechy nad telocvičňou v ZŠ na Levočskej ulici v sume okolo 70 tisíc eur. Tú nepríjemne zasiahla situácia s pretečením a poškodením palubovky, situácia sa rieši cez likvidátora škody.

No a nezaháľajú ani v ZŠ Za vodou. „Tam dochádza k odvlhčeniu časti stavby v priestoroch, kde je umiestnená MŠ a takisto k vyregulovaniu ústredného kúrenia,“ zhrnul letné obnovy na sídlisku Východ A. Solár. Pripomenul tiež, že v miestnej časti Podsadek bežia zas práce za kultúrnym domom, kde prebieha výstavby ihriska. „Mal by sa tu hrať futbal a volejbal, teda bude sa využívať základnou školou. Chceme ale, aby bolo v poobedňajších hodinách k dispozícii aj ostatným obyvateľom tejto miestnej časti,“ povedal prednosta radnice.

Zabudnúť nemožno ani na škôlky, najväčšie premeny zažíva MŠ na Tatranskej ulici, kde beží výstavba modulovej prístavby, na ktorú prispelo ešte minulý rok ministerstvo školstva sumou 15 tisíc eur. V priebehu septembra tam pribudne nová trieda predškolákov.


Comments


bottom of page