top of page
  • Anna Lazorčáková

Šľachetná aktivita školákov v Starej Ľubovni

Updated: Dec 7, 2020

Viete, že sa dá adoptovať aj strom? V Základnej škole na Komenského ulici v Starej Ľubovni to už vedia a aj tak urobili, a to v rámci environmentálneho projektu.


Stromov na ochranu je dosť

Iniciatíva vzišla zo strany žiakov, zástupkyne školy a kolektívu učiteliek prvého stupňa. „Keďže so žiakmi nechodíme do telocvične na hodiny telesnej výchovy, tak nám pohyb dobre padol. Tiež to, že máme rozumné a citlivé deti a často sa na vyučovacích hodinách zhovárame a debatujeme o ochrane našej planéty. A to o tom, že bez vtáctva, bez včiel, bez zelene nemožno zachovať spravodlivý kolobeh života v prírode,“ priblížila Miroslava Runčáková, zástupkyňa 1. stupňa ZŠ na Komenského ul.

V minulých dňoch si tak strom adoptovala jedna z druháckych tried. Teraz sa k nim pridali aj žiaci 3. ročníka. Tí si osvojili platan a lipu. V školskej záhrade tak prebehla adopcia už troch stromov a ako sme zistili, je ich tam dosť pre celú školu.

Najprv teda žiaci vyhrabali lístie, odniesli ho do kompostovacej jamy, s osadením kŕmidiel a búdok im pomohli školníci. Dospelí budú dohľadať na to, ako žiaci budú vtáctvo prikrmovať.


Starostlivosť

Žiaci sa musia o stromy vedieť postarať. Starostlivosť o dreviny a vtáctvo obnáša množstvo práce - hrabanie opadaného lístia, sledovanie zdravotného stavu stromu, vedenie agendy, pozorovanie počtu druhov vtákov, ktoré zahniezdia na stromoch vo vtáčích búdkach, osadenie vtáčích kŕmidiel, pravidelné kŕmenie počas zimných mesiacov...

„Vtáčie kŕmidlá a búdky máme vďaka našim vzácnym starkým. V predošlých rokoch k nám v mesiaci október prišli do školy a spoločne s vnukmi a vnučkami v školskom klube zhotovili diela. Postupne ich dávame montovať na stromy,“ pripomenula M. Runčáková. Učitelia 1. stupňa spolu so žiakmi to robia pre prírodu, a preto prosia všetkých, aby im ich radosť a snahu nezničili. „Chceme, aby sa pri škole dobre cítili návštevníci, okoloidúci,... Prosto všetci,“ uzavrela zástupkyňa školy.


Anna Lazorčáková,

foto: E.F.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 45 (1. december 2020)

Comments


bottom of page