top of page
  • Peter Rindoš

Ľubovnianska nemocnica predĺžila nájomné do roku 2045

Ľubovnianskej nemocnici predĺžil Prešovský samosprávny kraj (PSK) symbolický nájom nehnuteľností o ďalších dvadsať rokov. Zmenu odsúhlasili krajskí poslanci.

Pre pozemky i stavby, ktoré sú súčasťou areálu nemocnice v Starej Ľubovni platila doterajšia nájomná zmluva do konca roka 2025. Vedenie zariadenia ju prednedávnom žiadalo opätovne predĺžiť. „Nájomca listom požiadal o predĺženie predmetnej zmluvy o ďalších 20 rokov. Predĺženie doby nájmu odôvodnil najmä zapojením Ľubovnianskej nemocnice, n.o., do výziev, respektíve projektov na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie za účelom modernizácie a skvalitňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedol PSK dôvody zmeny.


Po novom je tak doba nájmu platná do 31. augusta 2045. Nemocnica bude aj naďalej platiť symbolické nájomné vo výške jedno euro ročne. Počas doby nájmu bude zariadenie aj naďalej zabezpečovať plánovanú a operatívnu údržbu prenajatého majetku. „Znášať bude aj naďalej všetky náklady v súvislosti s užívaním a údržbou prenajatého majetku, dojedná a na vlastné náklady poistí prenajatý majetok, získa a bude udržiavať v platnosti všetky povolenia, ktoré môžu byť vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy pre prevádzkovanie činnosti nájomcu na prenajatom majetku,“ pripomenuli dokumenty na PSK.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 39 (20. október 2021)

Comments


bottom of page