top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Ľubovnianska nemocnica obnovuje činnosť


Z nemocnice v Starej Ľubovni prichádza aktuálna správa. Týka sa obnovenia činností v ambulanciách, na RDG pracovisku i operačných sál.


AMBULANCIE ĽN, n.o.:


od 11.5.2020 (t.j. pondelok) budú opäť poskytované služby našich ambulancií. Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. čísle 052/4317111 v čase od 7.30 do 14.30. Počas telefonického rozhovoru Vám bude odobraná anamnéza a stanovený presný termín návštevy ambulancie. Na vyšetrenie je potrebné prísť max. 10 min. pred stanoveným termínom, aby sa zamedzilo koncentrácii pacientov v čakárni. Je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, teda vstup do ambulancie iba s ochranou úst a nosa, dodržiavanie min. 2m odstupu v čakárni a dezinfekciu.


RDG pracovisko:


od 11.5.2020 (t.j. pondelok)  sa budú opäť poskytovať služby RDG pracoviska (vrátane preventívnych vyšetrení). Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať (platí to aj v prípade ak ste mali pred koronakrízou dohodnutý termín) na tel. čísle 052/4317283 pre MR vyšetrenia a 052/4317291 pre ostatné RDG vyšetrenia v čase od 7.30 do 14.30. Na vyšetrenie je potrebné prísť max. 10 min. pred stanoveným termínom, aby sa zamedzilo koncentrácii pacientov v čakárni. Je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, teda vstup do ambulancie iba s ochranou úst a nosa, dodržiavanie min. 2m odstupu v čakárni a dezinfekciu.


Operačné výkony:


od 11.5.2020 (t.j. pondelok) budú opäť realizované plánované operačné výkony pri dodržaní podmienok uvedených v klinickom protokole o operačných a intervenčných výkonoch. Budú sa realizovať neodkladné a stredne naliehavé (stavy odložiteľné do 3 mesiacov) operačné výkony.


Povinnosti pre pacienta:

  • absolvovať 14 dňovú domácu karanténu v rámci ktorej si musí denne monitorovať svoje zdravie – najmä opakované meranie telesnej teploty v priebehu dňa a sledovanie klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov)

  • preukázať sa negatívnym testom na COVID -19 nie starším ako 96 hod. Test na COVID – 19 Vám bude realizovaný bezplatne v rámci predoperačného vyšetrenia.

  • predložiť čestné prehlásenie pacienta/zákonného zástupcu, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie.

O ďalšom vývoji bude nemocnica informovať.


Zdroj: Ľubovnianska nemocnica, foto: ĽMSCommentaires


bottom of page