top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Ľaváci mali svoj deň 13. augusta

V roku 1994 sa v 32 krajinách sveta uskutočnil zatiaľ najväčší výskum ľavákov, ktorý odhalil, že na svete bolo v tom čase 9,5 % ľavákov. Tejto megaštúdie sa vedci držia dodnes a tak platí, že takmer 1 z 10 ľudí používa na písanie ľavú ruku. 10 % ľavákov je vo svete menšinou, a na rozdiel od väčšiny pravákov, majú práve ľaváci svoj deň –Medzinárodný deň ľavákov, ktorý pripadá na 13. augusta.


Tento deň vyhlásila organizácia Lefthanders International (LI) už v roku 1976. Má najmä osvetovú funkciu, má poukázať na to, aké problémy majú ľavorukí vo svete, v ktorom prevládajú pravorukí.


Lateralita, čo to je?

Toto cudzie slovo znamená preferenciu či dominanciu jedného z párových orgánov a súvisí s rozdielnou funkciou pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Ľavá hemisféra ovláda, okrem iného, našu schopnosť vyjadriť sa prostredníctvom jazyka. Zistilo sa, že takmer 95 % pravákov má ľavú hemisféru dominantnú pre reč. U ľavákov je to približne 70 %.

Poznáme však aj pojem nevyhranená lateralita. Znamená, že niektorí jedinci majú obe ruky rovnako obratné, a teda nepreferujú žiadnu ruku. Tento jav je typický pre malé deti, ktoré striedajú obe ruky, raz napr. jedia s pravou a následne ľavou rukou. V škôlkarskom veku by sa to však malo upraviť a do školy by už dieťa malo nastúpiť s tým, že je pravák alebo ľavák. U predškolákov sa môže vykonať aj test laterality, ktorý jednoznačne určí, ktorú ruku dieťa preferuje.

Lateralizácia sa však netýka iba ruky, ale aj nohy, oka a ucha. Preto sa môže stať, že niekto síce píše pravou rukou, ale napr. pri hádzaní lopty uprednostňuje ľavú ruku, alebo pri futbale má šikovnejšiu ľavú nohu.


Je to v našej DNA

Ak si myslíte, že ľavorukí boli v minulosti iba ľudia chudobní či nešikovní (z toho pramení asi ľudová múdrosť „máš obe ruky ľavé“), ste na omyle. Hoci často bola ľavá ruka historicky spájaná s nečistotou, čarodejníctvom a uctievaním diabla, našťastie, súčasná veda tieto tézy poprela, no napriek tomu sú ľaváci stále v hľadáčiku štúdií vedcov. Tí zatiaľ dospeli k názoru, že neexistuje jeden gén, ktorý by určoval, či sme ľavák alebo pravák; skôr sa zdá, že desiatky kúskov DNA sčasti prispievajú k našej lateralite a svoju úlohu môžu hrať aj rôzne epigenetické znaky. Gény teda rozhodujú o tom, ktorú ruku budeme preferovať a táto preferencia je vtlačená do našej genetickej výbavy už od počatia, rovnako ako napríklad farba očí.


Ak je dieťa ľavák, nepreúčajte ho

V minulosti boli ľaváci diskriminovaní a často aj vylučovaní zo spoločnosti. Ešte v 20. storočí sa aj u nás objavoval jav, keď sa niektorí rodičia snažili preučiť svoje ľavoruké dieťa na pravoruké. Ide o nebezpečný krok, pretože sa objavili prípady, keď sa dieťaťu po „preučení“ oneskoril rečový vývin, alebo sa začalo zajakávať, či postupne vnímalo preferenciu svojej ruky ako hendikep. Dnes už vieme, že tomu tak nie je a najlepšie je túto jedinečnosť jednoducho prijať.


Pomôcok pre ľavákov je stále málo

Vedcov zaujíma v súvislosti s ľavorukosťou všeličo, napríklad porovnávali výšku IQ ľavákov a pravákov, úspešnosť v zamestnaní, náchylnosť k chorobám ap. Zistilo sa, že ľaváci sú šikovnejší v písaní i multitaskingu, teda vykonávaní viacerých činností naraz. V mnohých týchto štúdiách však chýba dostatočné množstvo zapojených ľavákov, a preto sa zväčša nemôžu pokladať za smerodajné.

Zaujímavé je však zistenie, že kvôli tomu, že väčšina predmetov bežnej spotreby v domácnosti či pomôcok v školách je vytvorená pre pravákov (hoci v tomto smere už nastal pokrok a dostupné sú aj mnohé verzie pre ľavákov), majú ľavorukí štatisticky viac úrazov. Prečo je tomu tak? Dôvod je prostý, sú nútení používať príliš veľa predmetov navrhnutých pre pravákov. Chcete si to vyskúšať? Vezmite nožnice alebo pero do svojej ľavej ruky, alebo tak urobte s počítačovou myšou či lyžicou. Aspoň na chvíľu sa tak ocitnete v koži ľaváka.


Slávni ľaváci:
História pozná mnoho panovníkov, ktorí uprednostňovali ľavú ruku pred pravou, napr. Alexander Veľký, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, ale i kráľovná Viktória či princ Charles. Boli to aj slávni umelci: Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci či Pablo Picasso. 
Medzi slávnych ľavákov patria aj americký prezident Barack Obama, fyzik Albert Einstein, výrobca automobilov Henry Ford, z hercov to sú Charlie Chaplin, Robert Redford, Tom Cruise, Robert De Niro, Marylin Monroe, ale i Julia Roberts, Nicole Kidman. 
Mládež bude určite poznať osobnosti ako Bill Gates,  Steve Jobs či zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg. Medzi spevákmi to sú Sting, Phil Colins, Celine Dion, Annie Lenox, Paul McCartney, Ringo Starr. Ani športovci sa pre svoju ľavorukosť nestratili, dokazuje to svetoznámy futbalista Diego Maradona, tenista John McEnroe a mnohí ďalší.       

Dagmar Baluchová, ilustračná foto: pixabay.com

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 30 (17. august 2022)Comments


bottom of page