top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Zvony na kostole s. Mikuláša prestali zvoniť

Updated: Jun 25, 2020


DSC02055

Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa dostáva pod lešenie a stíchli už aj jeho zvony. Aj keď ide pre verejnosť o najviditeľnejší prvok, jeho rekonštrukcia sa spustila už skôr. A to osekávaním zavlhnutých omietok a odstránením vonkajšieho sokla v roku 2017. O rok neskôr sa uskutočnil rozsiahly architektonicko-historický výskum, ktorý odhalil mnohé vzácnosti i tajomstvá a minulý rok sa vykonala chemická injektáž zavlhnutého muriva.


Interiérové vzácnosti


Pri reštaurátorskom výskume interiéru kostola v roku 2016 vyšli na svetlo sveta vzácne stredoveké fresky zo 14. storočia, a to na severnej strane presbytéria i na víťaznom oblúku, ktoré sa v rokoch 2017 – 2019 zreštaurovali a farnosť na ich reštaurovanie získala časť prostriedkov vo výške 59 000 € z projektu Obnovme si svoj dom. Spoluúčasť vo výške 5 % farnosť investovala z vlastných zdrojov.


„V tomto roku, ak budú schválené financie, by ešte mala prebehnúť 4. etapa reštaurovania nástennej renesančnej maľby v bočnej lodi a na prednej strane víťazného oblúka. Bola vypracovaná a zaslaná žiadosť na ministerstvo kultúry cez ten istý projekt,” pripomenul Pavol Lacko, dekan Rímskokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni. Tiež sa podarilo odborníkom „nakuknúť“ do podzemia, kde sa nachádzajú tajomné krypty a v budúcnosti by mala byť jedna z nich v období tzv. dušičiek sprístupnená pre verejnosť. A interiérových premien bolo viac. Vlani bola zreštaurovaná krstiteľnica. Suma na jej reštaurovanie predstavovala  7 520 €, farnosť tu získala dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 000 €.


Súbežne bežal aj rozsiahly odborný výskum, ktorý priniesol aj mnohé novinky o stavebnom vývoji kostola. Tiež sa vyvrátili doteraz prezentované historické fakty o centrálnom kostole v meste, napr. že pôvodný kostol nemal vežu a postavená bola oveľa neskôr, ako sa historici domnievali. „Vďaka dendro-chronologickému výskumu, ktorým sa zistila zo vzorky dreva doba zoťatia stromu, sa podarilo zadatovať výstavbu veže až do 40-tych rokov 18. storočia,“ ozrejmila historička umenia Michaela Haviarová.


Havarijný stav veže


A práve aj veža je dnes vo veľmi zlom stave vrátane závesného aparátu zvonov. Ten je doslova v havarijnom stave a muselo sa tak úplne odstaviť zvonenie. „Po obhliadke odborníkmi sa zistilo, že je poškodené ich ukotvenie, a to by ich mohlo ohroziť a poškodiť tiež vežu. Treba urobiť nový kovový záves zvonov, tiež ich elektrifikáciu. Táto oprava by sa mala realizovať v polovici marca a rozpočet tu predstavuje 6 800 eur,“ informoval dekan farnosti.


Súbežne pobežia práce na obnove fasády, ide o jej najväčšiu rekonštrukciu od roku 1952. Kostol z 13. storočia dostane okrem novej omietky aj medenú krytinu na veži a streche a vymenia sa aj okná a dvere, vonkajšie dvere hlavného a bočného vchodu budú obnovené. Tiež sa obnoví ciferník a zábradlie na veži, veža dostane nové okenice, nastať by mala aj obnova kamenných prvkov kostola a ďalšie úpravy.

KOSTOL

Treba peniaze i ruky


Rozpočet na tieto práce je predbežne vyčíslený na 420 000 €. Zatiaľ sa farský úrad musí spoliehať len na milodary a zbierky. Na účte z nich má momentálne 199 703,44 €, a to po odpočítaní 70-tisícovej predfaktúry za medený plech.


V tomto roku je teda prioritná obnova fasády a veže. „Veríme, že sa nám spoločné dielo podarí, prosíme o modlitby, ale tiež o pomoc pri prácach,“ dodal dekan farnosti.


Všetky premeny kostola pritom prebiehajú pod prísnym okom pamiatkarov. V najbližšom období sa bude realizovať aj obnova elektrickej a plynovej prípojky, prevádzať sa bude popod cestu. A prebehnúť by mal aj reštaurátorský výskum lavíc.


Či k náročnej obnove, ktorú kostol sv. Mikuláša už potreboval ako soľ a ktorá prichádza po vyše 60-tich rokoch, prispeje finančne aj Mesto Stará Ľubovňa, sa nevie. Zatiaľ takýto návrh nepadol na pôde mestského zastupiteľstva, aj keď v minulosti sa viackrát spomínala vízia podpory tejto dominantnej pamiatky historického námestia.

DSC02158

Foto: Edvin Fazekaš


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č.9/2020 (10. marec 2020)


Comments


bottom of page