top of page
  • Peter Rindoš

Zosnulú notárku zo Starej Ľubovne nahradili úradom v Bardejove

Po úmrtí notárky Dariny Sčensnej sa náhradný úrad pre obvod Staroľubovnianskeho okresu nachádza v Bardejove. Dočasné riešenie ustanovila notárska komora.

Výkon notárskeho úradu dlhoročnej štátnej úradníčky zanikol ešte 12. augusta po jej odchode. „16. augusta bol bezodkladne ustanovený náhradník notárky Helena Gočová, ktorej výkon funkcie náhradníka zanikol 6. septembra. Následne bol bezodkladne 11. septembra ustanovený ďalší náhradník notárky Juraj Hamara, notár so sídlom v Bardejove,“ ozrejmila situáciu Katarína Valová z Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky (NK SR).


Náhradník musí súhlasiť

Pravidlá neprikazujú, aby náhradný notár bol ustanovený v rámci obvodu toho istého súdu prvého stupňa, teda priamo v okrese Stará Ľubovňa. Úrad k prislúchajúcemu obvodu môže zastávať ktorýkoľvek notár, zároveň s tým musí súhlasiť. Funkciu mu zveruje NK SR. „Náhradníka za zosnulého notára je potrebné ustanoviť bez zbytočného odkladu v čase po zániku výkonu notárskeho úradu. Náhradník notára vykonáva úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu. Je povinný najmä zabezpečiť ukončenie spisov, vydanie notárskych úschov a uloženie notárskych registrov, spisov a pečiatok do notárskeho archívu,“ vysvetlil Timotej Lauko, hovorca ministerstva spravodlivosti.


O počte notárov rozhoduje minister

Pre okres Stará Ľubovňa sú zriadené dva notárske úrady. Okrem spomínaného v Bardejove vedie agendu štátneho úradu aj notárka Helena Gočová. O počte notárskych úradov v príslušných obvodoch rozhoduje minister spravodlivosti. „Zohľadňuje najmä tú skutočnosť, či notári v obvode súdu stíhajú vybavovať prioritne dedičskú agendu,“ doplnil T. Lauko.

Na prípadné prinavrátenie uvoľneného notárskeho úradu priamo do okresu Stará Ľubovňa si bude musieť verejnosť zrejme ešte nejakú dobu počkať. Výberové konania na neobsadené notárske úrady totiž vyhlasuje komora vždy v januári. „Následne je povinnosťou prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky uskutočniť a skončiť výberové konanie najneskôr do 30. júna kalendárneho roka. Na základe výsledkov výberového konania následne minister spravodlivosti menuje nových notárov,“ dodal hovorca rezortu spravodlivosti.


Comentários


bottom of page