top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Zomrel vám blízky na rakovinu? Nebojte sa vyhľadať pomoc

Život nepíše len príbehy narodenia, ale i konca. Smrť patrí k životu. Niekedy nás prekvapí a niekedy sa vieme na odchod blízkeho pripraviť. Ak ste stratili príbuzného či priateľa, ktorý trpel onkologickou diagnózou, pomocnú ruku vám ponúka Liga proti rakovine.


Správy, ktoré zmenia vaše dni, týždne, mesiace. Ak viete, že strácate niekoho blízkeho, pretože jeho zdravie nezvláda boj s chorobou, je to náročné obdobie. Ako žiť, chodiť do práce, starať sa o rodinu, keď vám v hlave neustále beží film o vašom blízkom, ktorý potrebuje pomoc, ale nikto a ani vy mu už pomôcť nedokážete?

Obdobie sprevádzania blízkej osoby v procese umierania je plné neistoty, smútku a výziev. Je to akýsi čas medzi nádejou, prosbou o zázrak a neodvrátiteľným odchodom. Vtedy máte pocit, že žijete v akomsi medzipriestore. Cesta k prijatiu diagnózy terminálneho štádia ochorenia blízkej osoby je dlhá a kľukatá. Naša spoločnosť smrť dlhodobo vytláča, patrí predsa iba do nemocníc a na cintoríny. Psychologické výskumy hovoria, že už len samotné pripomenutie, že zomriete, vytvára psychologickú hrozbu a úzkosť zo smrti.


Spoločný čas

Keď viete, že váš blízky odchádza, nájdite si čas, sadnite si s ním a ak je toho schopný, vyrozprávajte mu staré spomienky, obľúbené momenty, veselé spomienky na rôzne životné udalosti. Psychologické výskumy podčiarkujú, že keď stratíme milovanú osobu, najviac nám chýba zvuk jej hlasu, jej múdrosť, smiech či krásne spoločné spomienky. Zdravotné sestry pôsobiace v hospicoch hovoria, že nevyliečiteľne chorí pacienti na smrteľnej posteli čakajú, kým sa s nimi nepríde rozlúčiť ich syn, dcéra alebo iná blízka osoba. Preto nikdy neváhajte, ak takúto možnosť máte.


Myslite aj na seba

Docentka Megan Shenová, PhD., z Centra Freda Hutchinsona pre výskum rakoviny v americkom Seattle odkazuje ľuďom, ktorí sa starajú o svojich blízkych na sklonku ich života nasledovné: „Azda najväčším nedopatrením ľudí, ktorí prechádzajú týmito poslednými fázami, je, že sa o seba zabúdajú starať. Platí to najmä vtedy, ak sa o svojho blízkeho staráte priamo vy. Starostlivosť o zomierajúceho pacienta je náročná úloha, ktorá si však vyžaduje veľa duševnej, fyzickej a duchovnej energie. Bez toho, aby ste si vytvorili chvíle na starostlivosť o seba, vám hrozí vyhorenie. Ak je to možné, vytvorte si malé chvíle na starostlivosť o seba, či už prostredníctvom modlitby, písania denníka alebo počúvania obľúbenej hudby. Často sa počas dňa vyskytne niekoľko momentov, keď váš blízky spí alebo odpočíva. Je tu obrovské nutkanie zostať pri jeho lôžku po celý čas, ale ak môžete odísť na malú prestávku, môže vám to pomôcť dodať energiu. Ak je to možné, prizvite aj ostatných, aby sa podieľali na tejto starostlivosti.“


Neostávajte sami

Čas naučiť sa žiť bez milovanej osoby je u každého rôzny. Niekto sa to naučí za pár týždňov, mesiacov či rokov, niekto „zastane“ a nenaučí sa to nikdy. Prijať v tomto smere pomoc je však užitočné. V Lige proti rakovine vznikli preto projekty nielen na pomoc onkologickým pacientom, ale aj ich príbuzným a priateľom. Tieto osoby sa môžu zapísať do podporných skupín, alebo využiť bezplatné služby onkopsychológov. Odborníci Ligy proti rakovine ponúkajú individuálne poradenstvo či terapiu, realizujú aj pravidelné skupinové sedenia pod vedením psychológov, ktoré slúžia na vzájomnú podporu ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii. Ak sa to týka aj vás, neostávajte so svojím smútkom sami a nebojte sa požiadať o pomoc. Život, napriek všetkému, ide ďalej...

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.lpr.sk. Onkoporadňa funguje na bezplatnej linke 0800 11 88 11. 


Dagmar Baluchová, foto: pixabay.com

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2 (18. január 2023)


bottom of page