top of page
  • Mário Veverka

Zodpovednosť za údržbu

Updated: Jul 15, 2020


Hoci alfou a omegou zimnej údržby ciest a chodníkov je odhŕňanie snehu, nemenej dôležitý je aj ich posyp. Táto činnosť však v meste neleží len na pleciach Verejnoprospešných služieb (VPS).


Okrem štátu, ktorý sa prostredníctvom Slovenskej správy ciest stará o cesty I. triedy, sú totiž za schodné chodníky zodpovední tiež Slobyterm, OSBD, spoločenstvá bytov či majitelia rodinných domov. Kto z nich má ten-ktorý úsek na starosti, je pritom jasne viditeľné na internetovej stránke gis.staralubovna.sk. „Na nej je pritom dôležité kliknúť na témy, v rámci nich si zvoliť, napr. chodníky a priblížiť si mapu. Po zapnutí legendy v hornom menu nám potom jednotlivé farby ukážu, kto za čo zodpovedá,“ opísal, ako zistiť rozdelenie kompetencií, prednosta MsÚ Aleš Solár. Z mapy, na ktorú sa dá dostať aj z webového sídla mesta, je pritom zrejmé, že najviac práce budú mať VPS. Jej pracovníkom síce údržbu komplikuje fakt, že môžu využívať len jeden stroj značky Bucher a traktor. Situácia sa ale zmení o pár dní, keď strojový park rozšíri multikára zakúpená z mestských peňazí. Okrem techniky však Mestu pomáha aj ľudská sila. V tomto prípade uchádzači o zamestnanie na aktivačnej činnosti, ktorých je v teréne momentálne približne pätnásť. Od januára by ich ale malo byť viac. „Majú presne rozdelené chodníky a schodiská, ktoré sú v zimnom období problémové – napr. schody na Pariu, od MsÚ na Popradskú ul., z Levočskej ul. na sídlisko Východ, chodník na salaš či prepojenie železničnej stanice s centrom mesta,“ naznačil pár z nich A. Solár, podľa slov ktorého, ak majú občania podnety týkajúce sa zimnej údržby, môžu sa obrátiť na stálu službu VPS (tel. 43 211 86). Niekedy, ako dodal, však treba byť trpezlivý a trochu počkať. Nedá sa byť totiž všade hneď a zaraz.

Hoci najväčší podiel na zimnej údržbe má Mesto (cez VPS – čiernou farbou), o chodníky sa stará aj Slobyterm (modré), OSBD (červené), majitelia RD (zelené) či spoločenstvá a iní správcovia (biele). Čo sa týka komunikácií, o miestne (sivé) sa stará VPS, štátne (žlté) SSC a účelové (červené) konkrétne podniky.


Comments


bottom of page