top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Zmena územného plánu

Updated: Jul 27, 2020

Mesto Stará Ľubovňa pripravuje na septembrové zasadnutie poslancov návrh na začatie zmien a doplnkov Územného plánu mesta. O zmenu zatiaľ požiadali dve osoby, právnická i fyzická. Predstavené boli už na júnovom zasadnutí poslancov, nejde pritom o veľké zmeny. Ako podotkol primátor Ľuboš Tomko, „nie je naším cieľom meniť územný plán na každom zastupiteľstve, lebo je to záväzný materiál, ktorý si vyžadoval dlhodobú prípravu, ale chceme byť ústretoví k občanom a zakomponovať doň isté zmeny.“ Aj občania, ktorí sa podieľajú na využívaní územia, sa tak môžu aktívne zapojiť do procesu tvorby zmeny a doplnku územného plánu. A to svojimi konkrétnymi stanoviskami, pripomienkami i návrhmi. Nahlásiť ich treba na mestskom úrade do konca augusta. Pripomenúť treba, že Územný plán mesta Stará Ľubovňa je po rozpočte mesta druhý najdôležitejší dokument a riadiť sa podľa neho bude, obrazne povedané, všetko v meste. Pripravoval sa takmer šesť rokov, len v procese prerokovania konceptu sa k návrhu vyjadrovalo 20 dotknutých orgánov štátnej správy a vyše 300 občanov a fyzických osôb.


Comments


bottom of page