top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Zbierali ponožky pre seniorov

Žiaci už od októbra zbierali v škole ponožky do dvoch zberných škatúľ. Cieľom netradičnej výzvy bolo vyzbierať pred zimou nové ponožky pre ľudí v núdzi. S hrejivou drobnosťou urobili mnohým radosť na sviatok Mikuláša.

Základná škola s materskou školou v Plavči je dôkazom, že pomáhať sa dá aj v malom. Do ponožkovej výzvy sa mohli zapojiť malí i veľkí. Napokon sa podarilo vyzbierať viac ako 50 párov ponožiek, ktoré putovali ku klientom Slovenskej katolíckej charity v Starej Ľubovni. „Ponožkoví zberači“ tak urobili radosť mnohým práve na sviatok sv. Mikuláša. Nevšedný darček odovzdali v tento deň klientom opatrovateľky spolu s čokoládovým perníkom.


„Chcem poďakovať pani učiteľke Vladimíre Gladišovej, ktorá sa o organizáciu zbierky postarala. Vianočné obdobie je časom delenia sa. A aj keď na niektorých ponožkách bolo vidieť, že nie sú nové, niekto sa podelil so svojím, a to sa, podľa mňa, cení o to viac,“ povedala Iveta Tinathová z tunajšej charity, ktorá pripomenula, že aj takéto maličkosti dokážu seniorov potešiť v čase samoty a spomenúť si na našich starkých, by sme si podľa nej mali aj počas všedných, sychravých dní v roku.

foto: ZŠ s MŠ Plaveč

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 47-48 (15. december 2021)

Comments


bottom of page