top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

V bytoch bola za minulý rok najnižšia spotreba. Aké sú preplatky?

Obyvatelia bytov v Starej Ľubovni patriacich do správy mestského Slobytermu dostali vyúčtovanie za predchádzajúci rok. Na stole sa objavili preplatky, ale aj nedoplatky.

Na preplatky sa môžu tešiť v 1286 bytoch, nedoplatky sú v 434 bytových jednotkách.


Vyúčtovania za dodávku tepla a služby spojené s bývaním strašia mnohých. Aj vlastníci a nájomníci bytov v správe mestskej spoločnosti Slobyterm dostali v uplynulých dňoch vyúčtovania za rok 2023. Dobrou správou pre nich je celková výška preplatkov, ktorá je vo výške 476 490 eur. Menej sa potešia tí, ktorým svietia nedoplatky, tie dosiahli výšku 75 872 eur.


LEPŠIE AKO V ROKU 2022

Vo vyúčtovaniach za rok 2022 boli preplatky vo výške 384 030 € a nedoplatky tvorili 86 086 €. „Takže v porovnaní s rokom 2022 sme za rok 2023 zaznamenali nárast preplatkov o 92 460 € a pokles nedoplatkov o 10 214 €,“ informoval Milan Malast, riaditeľ spol. Slobyterm.

Ako však podotkol, „nie je celkom správne, keď si vlastníci bytov navzájom porovnávajú len svoje preplatky, resp. nedoplatky, pretože majú rôzne nastavené zálohové platby. Objektívnejšie je porovnávanie ročných nákladov a spotrieb za jednotlivé služby. Ročné náklady za všetky služby spojené s bývaním vzrástli v roku 2023 oproti roku 2022 v priemere o 5 %.“


AJ 2-TISÍCOVÝ PREPLATOK

Najvyšší preplatok bol vo výške 1832 € na Ul. 17. novembra a najvyšší nedoplatok - 1059 € na Levočskej ulici. Najvyššie preplatky sú v bytových domoch na Letnej a Tatranskej ulici a najvyššie nedoplatky v dome na Levočskej ulici. „Vyššie preplatky súvisia aj so zníženou spotrebou tepelnej energie na ústredné kúrenie. V uplynulom roku sme zaznamenali historicky najnižšiu spotrebu tepelnej energie a zároveň najvyššiu priemernú teplotu vo vykurovacom období,“ poznamenal M. Malast a doplnil, že v roku 2023 bola aj najnižšia merná spotreba tepelnej energie na ústredné kúrenie vo výške 59,9 kWh/m2. Oproti roku 2022 bola nižšia o 6 %.

Normatívna hodnota podľa atestov Slovenskej informačnej a energetickej agentúry je vo výške 121,5 kWh/m2, čo predstavuje dvojnásobnú hodnotu skutočnej mernej spotreby.


AKÁ BUDE CENA TEPLA V ROKU 2024?

Spoločnosť Slobyterm vyrába teplo a teplú vodu zo zemného plynu. Takže aj cena tepla sa odvíja od ceny tohto paliva. V poslednom období sme všetci zaznamenali turbulentný vývoj ceny plynu na svetových burzách. Pre rok 2023 bola v maximálnej hodnote 314 €/MWh a  2024 vo výške 78 €/MWh. Spoločnosť však uzatvorila zmluvu o dodávke plynu 12. novembra 2021 na obdobie troch rokov a za cenu obchodníka vo výške 41 € a 50 centov za MWh. Aj preto sa niekoľkonásobné zvýšenie ceny plynu pre obyvateľov Starej Ľubovne, ktorí odoberajú teplo od mestskej spoločnosti SLOBYTERM, do ceny tepla pre rok 2024 nepremietlo. Cena tepla pre rok 2024, ktorá bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví je vo výške: variabilná zložka maximálnej ceny tepla ... 0,084 €/kWh, fixná zložka maximálnej ceny tepla ... 171 €/kW.


(Pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch sa zmenili od 1. januára 2023, po prvý raz sa začali uplatňovať v máji vo vyúčtovaní. Viac o týždeň).

Ilustračné foto: archív ĽMS


(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 22, 5. jún 2024)

Comentários


bottom of page