top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Zaberajú parkovacie miesta

Updated: Jul 30, 2020

V meste je vo všeobecnosti problém s dopravou, a tým, samozrejme, aj s parkovaním. Niektoré autá zaberajú miesta už niekoľko mesiacov, možno aj rokov bez toho, aby sa niekam pohli. Vidieť ich môžeme na viacerých miestach a na parkovisku pri obchodnom dome Billa je takýchto vozidiel viacero. Chcem sa spýtať kompetentných, či sa v tejto súvislosti s tým nedá niečo robiť. Nielenže zaberajú parkovacie miesta, ktorých je aj tak žalostne málo, ale aj esteticky to nevyzerá dobre. Pod jedným (na fotografii) už dokonca stihol narásť na asfalte aj mach. Mesto vie, aký je problém s parkovaním, a preto sa pýtam: Ako to, že sa to nerieši?                                                                                                               (Michal)

Odpovedá Oskár Ščigulinský, náčelník mestskej polície (MsP):


– Starým vozidlom je motorové vozidlo kategórie M1, N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo L2, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj motorové vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia, alebo zachovania estetického vzhľadu obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Vrakom je cestné vozidlo, ktoré je trvalé technicky nespôsobilé na cestnú premávku a nemá štátnu poznávaciu značku (ŠPZ).


Uvedené motorové vozidlá podľa daných predpisov nie sú vraky a z tohto dôvodu nie je dôvod ich odstrániť. Príslušníci MsP si vraky vozidiel v našom meste veľmi dobre všímajú a  následne sa aj odstraňujú. Pre zaujímavosť, v minulom roku sme odtiahli štyri takéto vozidlá.


Comments


bottom of page