top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Za vypaľovanie trávy hrozí aj väzenie

Updated: Jul 8, 2020


poziar (2)

Pohľad na horiacu trávu nie je v jarných mesiacoch nič výnimočné. Aj napriek  sústavnému upozorňovaniu na hroziace riziká, počet požiarov každoročne stúpa. Najkritickejším obdobím pre hasičov je jarné a jesenné obdobie. V Podsadku sa tzv. vypaľovači tráv polepšili.


Príjemné počasie spôsobilo ruch na záhradách a začalo sa s veľkým jarným upratovaním. Orezávajú sa stromčeky, upravujú trávniky, ničí odpad, ktorý na záhradách ostal ešte v jeseni. Často sa stáva, že mnohí sa namiesto ekologickej varianty ničenia takéhoto odpadu rozhodnú pre jednoduchší spôsob, ktorým je spálenie. To, rovnako ako aj vypaľovanie trávy, môže spôsobiť nielen obrovské hospodárske škody, ale i ohroziť ľudské životy. Tiež si treba si uvedomiť, že táto činnosť negatívnym spôsobom vplýva na životné prostredie. Upozorňuje na to envirorezort, podľa ktorého vypaľovanie trávnatých porastov napomáha k rozširovaniu agresívnych druhov rastlín a zabíja drobné živočíchy. ,,Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a umožní sa vyšší výpar i presychanie pôdy,“ uviedla Petra Horváthová z enviroportálu Ministerstva životného prostredia SR.


VEĽKÉ ŠKODY BEZ VINNÍKA V súvislosti s touto činnosťou zasahovali hasiči na území okresu Stará Ľubovňa doteraz 15-krát, pričom do hasenia sa zapojili aj dobrovoľné hasičské zbory. Pre zaujímavosť, v predchádzajúcom roku bolo takýchto výjazdov 17, najčastejšie v Lomničke a Podsadku. Zatiaľ čo počet zásahov v Lomničke predstavuje každoročne viac ako polovicu z celkového počtu výjazdov, v Podsadku v tomto roku takýto prípad hlásený nebol. ,,Predpokladáme, že je to zásluhou dobrej práce rómskych hliadok, ktoré v danej časti pôsobia,“ uviedol Dušan Farkaš z Okresného riaditeľstva (OR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Starej Ľubovni. Aj keď škody spôsobené touto činnosťou sa môžu šplhať k niekoľkým desiatkam tisíc eur, nájsť páchateľa je veľmi náročné. ,,Takmer všetky prípady v súvislosti s vypaľovaním suchej trávy boli uzavreté zastavením vyšetrovania, pretože príčinu vzniku požiaru zapríčinila neznáma osoba,“ prezradil riaditeľ OR HaZZ Vladimír Haľko.


LEGÁLNE SPAĽOVANIE Zbaviť sa suchej trávy či lístia spálením legálne – sa predsa len dá. Treba ale splniť niekoľko podmienok. ,,Osoba musí sledovať poveternostné podmienky, ukladať odpad na miesto takým spôsobom, aby nedošlo k jeho rozšíreniu, a to aj sálavým teplom či odletujúcimi horľavými časťami. Zároveň treba zabezpečiť dostatočné množstvo hasiacich prostriedkov a pracovné náradie na zabránenie šírenia požiaru,“ vysvetľuje V. Haľko, ktorý zdôrazňuje, že pred začatím takéhoto spaľovania je osoba povinná kontaktovať linku tiesňového volania, kde  uvedie presné miestom, čas a osobu zodpovednú za túto činnosť. Rovnako treba kontaktovať tiesňovú linku aj po skončení spaľovania. To ale neplatí, ak má samospráva prijaté uznesenie o zákaze spaľovania.


Uvedomiť si treba, že za nelegálne vypaľovanie trávy hrozí pokuta do 331 eur a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 99 €. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 16 (24. apríla 2018)


Comments


bottom of page