top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pri vykurovaní ušetríme pár desiatok eur!

Na teple by sme mali tohto roku ušetriť. V priemere ročné náklady na vykurovanie pre 3-izbový byt by mali poklesnúť o približne 35 eur. Avizuje to mestský správca bytov spoločnosť Slobyterm.


„Variabilná zložka ceny tepla pre rok 2021 bude nižšia oproti maximálnej cene pre rok 2020 o 13 % a bude vo výške 0,045 €/kWh. Fixná zložka ceny ostáva nezmenená a je vo výške 135,4 €/kW,“ informoval Milan Malast, riaditeľ mestskej spoločnosti.

Dobrá správa tak prichádza v pandemickom roku, keď domácnosti šetria ako sa dá, vhod. Zvýšenie cien za teplo sa naposledy dotklo roku 2019, kedy náklady na domácnosť stúpli v priemere o 5,9 € na mesiac. Predtým ale šesť rokov po sebe spoločnosť SLOBYTERM ceny tepelnej energie znižovala.

„Veľkoobchodné ceny plynu sa na svetových burzách menia na dennej báze a ten rozptyl medzi maximálnou a minimálnou cenou plynu môže byť až 10 €/MWh. Je dôležité vystihnúť ten správny okamih nákupu zmluvného množstva zemného plynu na príslušný rok. Zníženie cien za dodávku tepla odráža predovšetkým pokles ceny zemného plynu na svetových burzách a vhodný čas nákupu zemného plynu spoločnosťou SLOBYTERM,“ vysvetlil M. Malast.

hm, foto: E.F.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (17. február 2021)

Comments


bottom of page