top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Za odpad si opäť priplatíme

Updated: Nov 5, 2020


Poslanci schválili návrh mesta a odhlasovali zvýšenie poplatku za zber, vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu o 5,11 eur na osobu a rok. Poplatok sa pritom v Starej Ľubovni zvyšoval minulý rok. 


Z pôvodných 24,09 € stúpne od nového roka poplatok na 29,20 eur. Predpokladá sa, že v budúcnosti budú tieto náklady ešte rásť. Mesto na odpadové hospodárstvo v súčasnosti dopláca približne 150-tisíc eur. „Aby na komunálny odpad nedoplácalo, poplatok by musel byť vo výške 39 eur. Druhým riešením by bolo zrušenie úľav pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Takouto cestou ale určite nechceme ísť,“ povedal na minulotýždňovom zastupiteľstve Ľuboš Tomko. Príjmy mesta tak stúpnu týmto krokom približne o 63-tisíc eur za rok.


Viac triedime, menej platíme? Zvyšovanie poplatku radnica zdôvodňovala aj tým, že sa výrazne navýšili sadzby za ukladanie zmesového komunálneho odpadu na skládky. Výška poplatku sa tak odvíja aj od toho, ako mesto Stará Ľubovňa separuje odpad. Podľa úrovne recyklácie sa určuje poplatok za uloženie odpadu. „Ak si chceme udržať sadzbu 15 eur, musí dokázať vytriediť odpad aspoň na úrovni 50 %. Ak by sme klesli pod 50 alebo 40 percent, tak budúci rok nebudeme platiť 15 eur, ale 22 eur za tonu uloženého odpadu,“ vysvetlil primátor.


V roku 2017 bol poplatok za uloženie odpadu päť eur za tonu. O dva roky neskôr to už bolo 11 eur. „V roku 2019 sme vytriedili 54,25 % odpadu. Ak by sme nemali kompostáreň, kde likvidujeme biologicky rozložiteľný odpad, a ak by sme nemali zberné suroviny, ktoré sa tiež počítajú do vzorca separácie, určite by sme nedosahovali takéto číslo a predpokladám, že by sme klesli na úroveň 30 – 40%,“ dodal Ľ. Tomko. Dodať treba, že v rámci Prešovského kraja sme v recyklovaní druhí najlepší, hneď po Kežmarku, ktorý separuje na úrovni 55 %.


Problémom aj odpadová turistika To, koľko odpadu vyprodukujeme, má veľký dopad na rozpočet mesta. Kým v roku 2017 to bolo okolo 3 600 ton odpadu, o dva roky neskôr to stúplo na 4 240 ton. „Podľa prepočtov a odhadu túto hranicu pravdepodobne prekročíme v roku 2020, pretože množstvo odpadu stále rastie,“ poznamenal Ľ. Tomko.


Celkovú úroveň komunálneho zberu však môže ovplyvňovať aj tzv. odpadová turistika. Ak niekto uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, ktorý tam patrí, môže byť pokutovaný. „Je to výzva, pred ktorou mesto stojí a budeme musieť pristúpiť k nepopulárnym opatreniam. Ak napríklad niekto vyhodí stavebný odpad do komunálneho, je možné uložiť pokutu do 1 500 eur,“ uviedol Ľ. Tomko.


Aj napriek mnohým výhradám poslancov v diskusii napokon za zvyšovanie poplatku zahlasovalo osem poslancov (čo bol minimálny počet, aby návrh prešiel), dvaja sa zdržali a len dvaja boli proti návrhu.


Reakcie poslancov


Filip Lampart – Nie som fanúšikom tohto zvyšovania, aj napriek tomu, že chápem jeho opodstatnenie. Nevidím systematickú prácu mesta na tom, aby tento problém riešilo v nejakom dlhodobom meradle. Tlačíme pred sebou pomyselný balvan. Tým, ktorí prídu po nás, asi spadne na hlavu. Očakávam preto nejaké vízie a plány, pretože vieme, že odpad nebudeme môcť donekonečna vyvážať do Žakoviec alebo Spišskej Belej a zdvíhať poplatky.


Edita Olahová – Vzhľadom k tomu, aká je sociálno-ekonomická situácia v spojení s pandémiou, ľudia majú dosť problémov sociálne a ekonomicky prežiť. Myslím si, že na zvyšovanie poplatkov by mali byť lepšie pripravení, preto tá osveta mohla prísť vo väčšom meradle oveľa skôr.


Ján Tomus – Chýba mi kľúč – matematický prepočet, na základe čoho sumu zvyšujeme. Chcel by som, aby sme boli na zvyšovanie pripravení a aby to bolo mierne zvyšovanie. Preto by bolo vhodné stanoviť si obdobie a sumu.


Rudolf Žiak – Pokiaľ chce mesto každý rok zvyšovať, lepšie bude investovať do spomínaných technológií, aj keď ide o veľké peniaze. Verím, že sa navyšovanie po tom utlmí.


Pavol Mišenko – Cena za odpad sa zdvíha a mám obavy, že o rok to bude o tom istom, čo vôbec nie je prekvapivé, lebo ceny za skládkovanie sa zdvíhajú. Očakával by som, že keď už sa dáva návrh na zvyšovanie poplatku za odpad, aby mesto predstavilo presné kroky, ktoré chce do budúcnosti urobiť.

Pokuty za zle vytriedený odpad:


1500 eur – pre fyzickú osobu 6638 eur – pre právnickú osobu


Podľa zákona o odpadoch je zakázané:

  • ukladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad

  • ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je zberná nádoba určená

  • uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom

foto: E.F.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách v č. 40 (27. október 2020) 

Kommentare


bottom of page