top of page
  • Mário Veverka

Z rokovania mestských poslancov

Updated: Jul 13, 2020

Mestská kasa opäť plnšia

vlcsnap-2017-05-22-14h39m28s474

Mesto Stará Ľubovňa hospodárilo vlani s prebytkom. Jeho celkové príjmy totiž predstavovali 12 345 836 €, výdavky 11 917 803 €, čím vznikol prebytok vo výške približne 428 tisíc €, vrátane finančných operácií.

Plnenie rozpočtu bolo priaznivé hlavne v bežných príjmoch (+ 1 088 181 €), kde oproti roku 2015 Mesto vyzbieralo takmer o 700-tisíc € viac na daniach. Vyššie príjmy než výdavky boli aj v oblasti finančných operácií (+ 268 220 €), jediný schodok tak samospráve vznikol v kapitálovej časti rozpočtu (- 928 368 €). Čo sa týka účtovného výsledku hospodárenia, Mesto za rok 2016 dosiahlo približne 275-tisícový zisk.

Všetky tieto informácie zazneli na ostatnom MsZ, na ktorom poslanci schválili aj vysporiadanie hospodárenia Mesta. Zo sumy 409 749,50 € ktorá predstavuje celkový prebytok rozpočtu za rok 2016, tak, podľa návrhu, poputuje 10?% na tvorbu rezervného fondu mesta. Ostávajúca čiastka, t.j. 368 774,55 €, pôjde do fondu rozvoja mesta, kde po naplnení dosiahnu finančné prostriedky výšku 665 375 €.


Štefančíka vystriedal Petriľak Komisia pre šport a mládež pri MsZ pracuje od 5. mája v novom zložení. Namiesto Richarda Štefančíka, ktorý sa v apríli vzdal členstva, totiž poslanci schválili Romana Petriľaka. Návrh po prerokovaní v komisii predložil jej predseda Pavol Gurega.


Článok bol publikovaný 23. mája v ĽN č.20/2017


Коментарі


bottom of page