top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Z regiónu: Vyšla nová historická publikácia

Updated: Jul 1, 2020


59722085_2414604978771415_8148345837244645376_o w

V blízkej obci vyšla nová monografia s názvom Kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom v kultúrno-historických súvislostiach. Vytvorená bola pri príležitosti 200. výročia konsekrácie kostola (1820) a 750. výročia príchodu Nemcov do Hniezdneho (1270 – 1271). Autorom knihy je prof. Peter Olekšák, farár v Hniezdnom.„Príbeh farnosti je fascinujúci. Ide o starobylú farnosť, resp. o osadu so starobylým kostolom podľa tradície z roku 1212. Do pôvodnej poľskej osady sa v rokoch 1270 – 1271 prisťahovali Nemci, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj a o vznik farnosti. V rokoch 1412 – 1772 bolo mesto v poľskom zálohu, v rokoch 1569 – 1615 farnosť bola evanjelickou a od roku 1636 do roku 1786 bola spravovaná krakovskými biskupmi,“stručne uviedol autor.

Monografia má štyri kapitoly. Prvá popisuje historický vývoj jubilujúceho Kostola sv. Bartolomeja, ale aj jeho súčasnú podobu. Druhá zaznamenáva historické medzníky, keď napr. Hniezdne získalo status mesta (1412), alebo keď sa opäť stalo obcou (1885). Jedným zo zásadných prínosov publikácie je kapitola o Židoch.„Kým doteraz sa uvádzalo, že v Hniezdnom žilo 82 Židov, nová publikácia ich pomenúva, zaznamenáva ich vzájomné rodinné zväzky, zamestnanie, ako aj údaje o tom, v ktorých domoch bývali, kedy boli zaistení do koncentračných táborov. Tiež ktorými transportmi boli odvezení a kedy boli zabití,“opísal P. Olekšák. Kniha taktiež prináša nové informácie o bratstvách pôsobiacich vo farnosti, ktoré podľa autora svojou šírkou presiahli región.


foto (Peter Olekšák)


Viac sa o novej publikácii dočítate v  ĽN č. 23, ktoré bude v predaji do 17. júna.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comments


bottom of page