top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Z regiónu: Nový objav prepíše históriu

Updated: Jul 1, 2020


Samsung2019i 110

Podľa najnovšieho skúmania bola rozloha hradu Plaveč podstatne väčšia. Doterajšie predpoklady tak zmenia svoje znenie a história sa bude prepisovať.


Zámerom archeologického projektu bolo zachovať časti hradieb, ktoré zostali z hradu nad zemou. No zámer prevýšil očakávania a objavili sa základy murív, o ktorých sa nevedelo. Ide o základy opevnenia hradu severovýchodnej časti. „Chceli sme zakonzervovať parkanový múr. Postupne sme odhaľovali jeho základy. Pôvodne sa črtalo, že bude 2 až 3m dlhý a 1,5m vysoký nad zemou. Archeologickým výskumom sme murivo začisťovali, no objavovalo sa stále viac a viac, až sme natrafili na doposiaľ neznáme architektúry, ktoré svedčia o jednotlivých stavebných etapách,“ povedal Martin Sárossy, koordinátor projektu obnovy hradu Plaveč. „Napr. obvodové hradby o hrade prezrádzajú, že v čase keď bol hrad chudobnejší, sa postavila len tenká hradba s hrúbkou muriva nepresahujúcou jeden meter. Zo statického hľadiska tam muselo dochádzať k zosuvom, takže múr následne museli posilňovať a tým spôsobom sa objem múru zväčšil,“ načrtol M. Sárossy.


foto: M. Sárossy


Viac sa o novom objave dočítate v  ĽN č. 29, ktoré bude v predaji do 19. augusta.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


댓글


bottom of page