top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

ZŠ Komenského hostila zahraničných žiakov

Updated: Aug 6, 2020


DSC_0999

Ešte v roku 2018 sa Základná škola na Komenského ulici v Starej Ľubovni stala úspešným uchádzačom programu Erasmus +. Spolu s Rumunskom, Bulharskom, Talianskom a Gréckom je zapojená do medzinárodného projektu s názvom Remeslo má zlaté dno. Celý projekt je zameraný na profesijnú orientáciu.


Projekt je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka a cieľom je sústrediť sa na výber stredných škôl s odborným zameraním, kde žiaci „získajú remeslo“. Vďaka dvojročnému projektu sa žiaci ZŠ na Komenského ul. už zúčastnili mobilít v Taliansku a Grécku. Tentoraz prišli partnerské krajiny na výmenný pobyt do Starej Ľubovne. Hlavným koordinátorom projektového tímu je Rumunsko. Projekt má byť teda reakciou na globálnu tému nedostatku absolventov odborného vzdelávania na trhu práce. „Myšlienka vznikla v čase, keď som študoval na strednej škole. V mojej krajine tomu nevenovali v tom čase príliš veľkú pozornosť a bolo pre mňa ťažké nájsť si svoje miesto na pracovnom trhu. Neskôr, už ako učiteľ, som sa snažil pomôcť svojim študentom a všimol som si tento program pod záštitou Európskej komisie. Vyplnil som potrebné prihlášky a našťastie nám to vyšlo. Teraz sa snažíme pomáhať študentom v získavaní odborného vzdelávania, aby sa mohli naplno uplatniť na európskom trhu,“ povedal Răzvan-Cristian Bîgiu učiteľ z Rumunska, ktorý celý projekt koordinuje.


Prednosť vo výbere Podľa slov riaditeľky školy v súčasnosti žiaci uprednostňujú skôr všeobecné vzdelanie pred odborným. „Snažíme sa zistiť, prečo sa to deje, či je to z dôvodu spoločenského statusu alebo majú pocit, že remeselná odborná práca nie je to, čo by dokázali robiť. Stretávame sa však aj s tým, že žiaci nemajú predstavu o tom, ako môže odborné vzdelávanie vyzerať. V súčasnosti je už modernizované a atraktívnejšie. Nehovoriac o tom, že na trhu práce sú tieto profesie veľmi žiadané,“ ozrejmila riaditeľka školy Alžbeta Chamillová a dodala, že sa deti snažia učiť orientovať sa na trhu práce a ukázať im rôzne možnosti. V každom štáte z projektového tímu sa konalo alebo bude zrealizované stretnutie. Funguje to formou mobility jednotlivca. „Žiaci sú ubytovaní v rodinách našich žiakov. Z každého štátu vždy prídu piati žiaci, takže momentálne sú ubytovaní v 20-tich rodinách. Našich žiakov ešte čaká cesta do Bulharska a Rumunska,“ doplnila riaditeľka. Postupne sa realizujú čiastkové úlohy dohodnuté medzi partnermi, na ktorých následne pracujú žiaci. Okrem hlavného cieľa mobility sa zdokonaľujú v anglickom jazyku, spoznávajú novú kultúru a získavajú sociálne zručnosti. „Naše deti sa veľmi tešia na návštevu do zahraničia a takisto opačne, pretože spoznávajú nové povolania a remeslá. Veľa nového sa dozvedia a o tom je tento projekt,“ zhrnula výchovná poradkyňa a koordinátorka projektu Eva Lazorová.


Spoznali Ľubovňu Počas minulého týždňa navštívili zahraniční žiaci tunajšiu radnicu a prezreli si naše mesto. Zapájali sa do aktivít zameraných na voľbu povolania, kde si mohli vyskúšať zdobenie perníkov, výrobu šperkov, vyskúšali si šitie, pripravovali obložené misy a na chvíľu vhupli do roly vizážistov. Počas exkurzie v Nestville Parku v Hniezdnom si obzreli liehovar, stihli sa pozrieť aj do Belianskej jaskyne a nechýbali ani na hrade Ľubovňa. Priamy kontakt s odborným vzdelávaním zažili pri návšteve SOŠ na Jarmočnej ul.

DSC_1024

„Na Slovensku som sa stretol s ľudskosťou, akú by ste v mojej krajine hľadali len ťažko. Táto škola sa mi veľmi páči, o žiakov je tu výborne postarané. Už teraz viem, že keď sa vrátim späť do Rumunska, budem mať odkiaľ brať si príklad a inšpiráciu,“dodal na záver Răzvan-Cristian Bîgiu.


ĽN 114/2019


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 38 (15. október)


Comments


bottom of page