top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Vzácnu krstiteľnicu odviezli z kostola sv. Mikuláša

Updated: Jun 30, 2020


Sequence 04.00_00_56_15.Still001

Nie však natrvalo, ide sa reštaurovať. Je totiž najvyšší čas, kamenná krstiteľnica patrí k najhodnotnejším prvkom kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a zub času sa na nej už citeľne podpísal. Nebude to ale lacná záležitosť.


„Cena bude 7 920 €, z toho po ukončení prác na základe našej žiadosti o príspevok bude refundovaných 5 000 € z Prešovského samosprávneho kraja,“ informoval Rímskokatolícky farský úrad v Starej Ľubovni. Na obnovu diela teda bude treba priložiť, isté sú peniaze, ktoré sa vyzbierali z predaja knihy Vždy som túžil po svätosti, ktorá vyšla pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule Mons. Viktorovi Trstenskému vlani minulého roku. „Celý výťažok z predaja chcem venovať tomuto dielu,“ povedal autor Ľubomír Ogurčák. A to je nateraz  1400 €.


Záhada čísel na krstiteľnici


Vzácne dielo má tvar kalicha a misa krstiteľnice je zdobená reliéfom suchých vetiev. „Najzaujímavejší je nápis po hornom obvode, ktorý nie je zachovaný kompletne. Išlo o písmená SNOPN 1222, teda skratku latinského text Sancte Nicolae ora pro nobis, teda v slovenčine Svätý Mikuláš oroduj za nás a rok 1222. Uvažovalo sa, že rok datuje dobu vzniku krstiteľnice. Jej neskorogotické tvaroslovie a ornamentika to ale vylučujú a datujeme ju až do prvej tretiny 16. storočia,“ pripomenula význam dnes už len čiastočne zachovaných číslic, ktorý ostáva veľkou záhadou staroľubovnianskej krstiteľnice Michaela Haviarová, historička umenia (na fotografii). Ako dodala, „je možné, že odkazovali podľa tradície na starší kostol, ktorý bol nahradený súčasným.“  Isté ale je, že výskyt krstiteľníc s motívom suchých vetví, ale aj s číslicami a písmenami je na území Slovenska ojedinelý, čo zvyšuje umelecko-historickú hodnotu ľubovnianskej krstiteľnice. A teda podľa odborníkov jej reštaurovanie je priam nevyhnutné. Ďalšie peniaze na jeho celkové financovanie bude treba hľadať zrejme aj vo verejných zbierkach.


Svoje si žiadajú aj fresky

Tunajšia rímskokatolícka farnosť toho pritom potrebuje viac, okrem veľkej celkovej obnovy kostola (str. 2) začala s III. etapou reštaurovania stredovekej nástennej maľby (na západnej stene presbytéria a tzv. víťaznom oblúku). „Ide o tie, ktoré sú len trochu odkryté sondami, teda oproti kazateľnici. Tiež sa tu našli vzácne gotické maľby,“ vysvetlila M. Haviarová. Iba dodáme, že nateraz sú ukončené maľby na severnej stene presbytéria, reštaurovanie týchto vzácnych fresiek zo 14. storočia sa realizovalo v niekoľkých etapách od roku 2016. „Koncom minulého roka sme požiadali cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom dotáciu na daný účel, rozpočet tu je 30 273 €, dotácia nám bola schválená vo výške 25 tisíc eur. Čakáme na podpísanie zmluvy, prevedenie schválených financií na účet farnosti a naša spoluúčasť je 5 % z celkového rozpočtu,“ priblížil v číslach financovanie tejto obnovy dekan P. Lacko.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 29 (13. august 2019)


Comentários


bottom of page