top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Vypaľovači každý rok ohrozujú nielen seba

Updated: Mar 30, 2021

Situácia sa napriek veľkým rizikám opakuje každý rok. Neprehliadnuteľný čierny kus zeme sa opäť vyníma na lúke pod lesom a hradom Ľubovňa. Pre vypaľovanie trávy a suchých porastov vzniklo v roku 2020 v okrese Stará Ľubovňa 37 požiarov. Škoda bola vyčíslená na 4 190 €.Čas, keď je zákaz vychádzania a ľudia sú vďační za akúkoľvek vychádzku do prírody, poniektorí „dobrodruhovia“ využívajú na nezákonnú činnosť. „Približne v rovnakej dobe pred rokom sme zaznamenali rozsiahly požiar tej istej lokality, pri ktorom boli nasadené veľké ľudské a technické zdroje ako profesionálnych, tak dobrovoľných hasičov z celého okresu. Vtedy to dopadlo dobre a požiar sa podarilo zastaviť tesne pod lesom,“ spomenul Martin Čajko, odborník na úseku prevencie.


V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe za vypaľovanie uložená na mieste bloková pokuta 100 eur. V priestupkovom konaní sa výška pokuty môže vyšplhať až do výšky 331 €. V prípade právnických osôb alebo fyzickej osoby - podnikateľa môže siahať na 16 596 eur.


UCHRÁNIŤ NAŠE LESY

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni sa preto obracia na občanov s výzvou k aktívnej spolupráci a rešpektovaniu zákona o ochrane pred požiarmi. „Zdôrazňujeme, aby občania nevypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov. Nefajčili v lesoch a nezakladali oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Apelujeme tiež, aby na upratovanie dvorov a záhrad nepoužívali oheň. Vzhľadom na pandemickú situáciu, čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac budeme všetci chránení,“ zhrnul M. Čajko.


Na hasenie prírodných požiarov sú vynakladané obrovské finančné a materiálne zdroje. Nehovoriac o tom, k akým environmentálnym škodám dochádza. „Les pod hradom a samotný hrad mal doteraz šťastie, že nedošlo k najhoršiemu. Robme preto všetci tak, aby sa nenaplnil osud Krásnej Hôrky,“ napomenul M. Čajko.


V našom okrese bol v roku 2020 zaznamenaný lesný požiar v ihličnatom poraste v katastri mesta Podolínec. Druhý požiar vznikol zo zvyškov po lesnej ťažbe dreva v katastri obce Lomnička, pričom vznikli škody za 1000 € a uchránené hodnoty boli vyčíslené na 100 000 €.


foto: M. Č.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 11 (24. marec 2021)


Comments


bottom of page