top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Zmena značenia i vylúčenie nákladiakov z centra. Vodiči pozor na zmeny v doprave!

Updated: Sep 30, 2022

Zrušenie stop-ky a vylúčenie nákladných vozidiel z centra mesta. V Starej Ľubovni došlo v minulých dňoch k viacerým zmenám v doprave, vodiči by preto mali byť obozretní.


Cieľom zmien na juhovýchodnom obchvate mesta, ako aj na kruhovom objazde na Popradskej ulici je zvýšiť bezpečnosť a prehľadnosť v cestnej premávke a tiež zabrániť prejazdu nákladných vozidiel cez historické námestie v centre. „Pri vstupe na juhovýchodný obchvat z centra mesta na Levočskej ulicisa ruší značka STOP a bude nahradená značkou DAJ PREDNOSŤ V JAZDE. V smere z Novej Ľubovne do Prešova na juhovýchodnom obchvate sa mení organizácia dopravy. Hlavná cesta bude obchvatová komunikácia v smere do Prešova, čím sa ruší značka DAJ PREDNOSŤ V JAZDE a vodič je na hlavnej ceste. Ak vodič odbočuje doľava smerom na Nám. sv. Mikuláša dáva prednosť vozidlám prichádzajúcim od Prešova (od farmy nad mestom),“ popisuje zmeny radnica v Starej Ľubovni. Znamená to, že vodič idúci po Prešovskej ulici v smere od Námestia sv. Mikuláša, bude na vedľajšej ceste a prednosť dáva vozidlám z juhovýchodného obchvatu.

Zmeny v nákladnej doprave

Na kruhovom objazde na Popradskej ulici pri Vendo parku je osadená dopravná značka ZÁKAZ VJAZDU nákladným vozidlám nad 3,5 tony s výnimkou dopravnej obsluhy. „Nákladné vozidlá tak musia zvoliť obchádzkovú trasu v smere na Prešov, pričom do Starej Ľubovne sa vrátia cez viadukt pri obci Chmeľnica a napoja sa na juhovýchodný obchvat,“ uvádza ďalej radnica. Rovnaké zákazové značky pre nákladnú dopravu budú osadené aj pri spoločnosti GAS FAMILIA, a to jednak v smere do centra mesta, ako aj v smere po juhovýchodnom obchvate od Novej Ľubovne doľava smerom do centra mesta. ZÁKAZ VJAZDU nákladným vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy budú osadené aj pri križovatke pri spoločnosti SLK CATERING, a to tak v smere do Novej Ľubovne, ako aj v opačnom smere na Prešov.


Peter Rindoš, foto: FB Ľ.T.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 36 (28. september 2022)

Commentaires


bottom of page