top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Vybavení budú špičkovým IT Science laboratóriom

Updated: Jul 13, 2020


DSC_0304

Riadiaca rada projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie na svojom zasadnutí schválila zoznam škôl, ktoré budú vybavené IT Science laboratóriom. Je medzi nimi aj staroľubovnianska.


Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša bolo zaradené medzi 24 gymnázií z celého Slovenka, ktoré budú v projekte pracovať na najvyššej úrovni. Od septembra 2018 tak môže ponúknuť budúcoročným deviatakom zo Starej Ľubovne a okolia kvalitné štúdium informatiky v informatickej triede. Cieľom projektu, ktorý zastrešuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s ďalšími univerzitami a IT Asociáciou Slovenska, IT Valley a podporuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, je zvýšenie matematických, prírodovedných, informačných a komunikačných technologických zručností študentov, aby sa mohli uplatniť na trhu IT sektora prostredníctvom podpory inovatívnych a alternatívnych metód vo vyučovaní a tiež zapájania odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania. „Sme radi, že sme boli posúdení ako škola, ktorá má podmienky a skúsenosti, aby mohla tento náročný projekt realizovať a dostane na to kvalitné moderné vybavenie. Je to výsledok rok a pol trvajúcej práce v rámci prípravy na tento projekt, ale zároveň dlhoročná práca školy, ktorej študenti majú výsledky v informatických súťažiach aj na medzinárodnej úrovni,“ priblížil riaditeľ gymnázia Pavol Chmeliar.  Ako dodal, „keďže je to projekt podporený ministerstvom školstva a zároveň aj celonárodná požiadavka, veríme, že nenastanú nejaké administratívne prekážky, ktoré by mohli brániť tomu, aby sme budúcoročným deviatakom mohli ponúknuť kvalitné štúdium informatiky v informatickej triede od septembra 2018.“ 


(CGSM)


Článok bol publikovaný v ĽN č. 24 (20. jún 2017) 


Comments


bottom of page