top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Vyšiel Chmeľnický nárečový slovník

Updated: Jul 30, 2020


Chmeľnický nárečový slovník

V priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi v rámci cyklu Dvorné dialógy 55 sa uskutočnila slávnostná prezentácia Chmeľnického nárečového slovníka. K slovníku bolo vydané aj CD s názvom – Výslovnosť niektorých špecifických hlások v chmeľnickom nárečí.


V prvej časti stretnutia autorka publikácie Marta Krafčíková z Chmeľnice prehľadne predstavila okolnosti, za ktorých sa usadili nemeckí osadníci na území Spiša. Zároveň pripomenula nedávne výročie vzniku obce Chmeľnica, ktorej počiatky sú späté s rokom 1315. V druhej časti podujatia priblížila tvorbu slovníka, ako aj špecifiká chmeľnického nárečia. Záver Dvorných dialógov patril diskusii, počas ktorej sa prítomní okrem iného dozvedeli, že slovník obsahuje približne 7000 pojmov a práce na jeho tvorbe trvali tri roky. Následne prvý symbolický výtlačok novej publikácie prevzala z rúk autorky starostka obce Chmeľnica Zita Pleštinská. Najnovší vydavateľský počin Chmeľničanov je významným príspevkom k uchovaniu a zdokumentovaniu nárečí, ktorými sa počas stáročí hovorilo na Spiši. Nemčina a slovenčina patrili od 13. do 20. storočia k najpoužívanejším jazykom v našom regióne. Slovník nesporne zaujme aj odborníkov, ktorí sa venujú problematike vývinu nemeckého jazyka na území dnešného Slovenska. V súčasnosti sa vo všeobecnosti nárečia používajú v čoraz menšej miere. Z uvedeného dôvodu je žiaduce, aby sa pre budúce generácie uchovali aj prostredníctvom vydávania nárečových slovníkov.

Miroslav Števík

Chmeľnica na starej fotografii Súkromný archív Jána Špesa

Dobová fotografia obce Chmeľnica zo súkromného archívu Jána Špesa

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 27 (10. júl 2018)


Comments


bottom of page