top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Vozíky pre hasičov

Updated: Jul 23, 2020


Vo štvrtok 16. júna sa u hasičov konala veľká slávnosť. Za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa, prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého a mnohých profesionálnych aj dobrovoľných hasičov tam odovzdali obciam posledné štyri protipovodňové vozíky.


Dobrovoľníci z Haligoviec, Chmeľnice, Nižných Ružbách a Starej Ľubovne tak majú už potrebnú prvú pomoc pri zásahoch doma. „Náš okres je tak vybavený 28 vozíkmi, ktoré vlastnia obecné úrady a môžu ich použiť pri záchranných prácach a povodniach. Otestované boli pri nedávnom taktickom cvičení na rieke Poprad, kde sa vyskúšala manipulácia s bariérami a spolupráca medzi obcami pri budovaní hrádzí,“ ozrejmil riaditeľ OR HaZZ v Starej Ľubovni Vladimír Haľko. Dobrovoľným hasičom na celom Slovensku sa rozhodlo Ministerstvo vnútra pomôcť už pred pár rokmi. Najprv menšími dotáciami a potom aj novou či repasovanou hasičskou technikou. „Vo februári sme dostali repasovanú Tatru, ktorá nám dobre slúži. Teraz sme vďační za nový prívesný vozík, s ktorým budeme môcť rýchlejšie a efektívnejšie zasiahnuť v období dažďov a pri lokálnych povodniach v obci,“ potešil sa predseda DHZ v Nižných Ružbachoch Andrej Babjarčík.

hasiči3

Dobrovoľní hasiči budú môcť vďaka týmto vozíkom rýchlejšie a efektívnejšie v obci zasiahnuť a chrániť obyvateľov a majetok pred ohňom a inými živlami. 


Projekt za milióny Popritom sa rozbehol aj projekt Aktívne protipovodňové opatrenia, na ktorý bol vyčlenený balík financií z EÚ takmer 160 miliónov eur. Za tie sa nakúpili aj spomínané vozíky. „Obsahujú rôzne druhy vodných čerpadiel, protipovodňové zábrany, oblečenie aj špeciálne náradie. Je tam tiež elektrocentrála, ktorá vyrába elektrinu na osvetlenie pre prípad, že by bol zásah v noci,“ opísal výbavu vozíkov prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý. Ako dodal, do budúcnosti má Ministerstvo vnútra SR pripravený ďalší projekt obnovy, resp. nákupu techniky, pretože, „môžete byť neviem ako pripravení, môžete mať srdce na správnom mieste, ale ak nemáte potrebnú techniku a ľudí, ktorí sú pre túto prácu zanietení, nikdy to nebude fungovať,“ také boli na záver slová adresované hasičom od ich prezidenta. Text a foto (eh)


Comments


bottom of page