top of page
  • Anna Lazorčáková

Vodičák už robia mesiace. Šoférovali necelé dva týždne a opäť majú červenú

Výcvik v autoškolách má od konca februára opäť stopku. Na vine je pandémia, ktorá všetko komplikovala, výučbu aj mesiace predtým.


Na základe usmernenia ministra dopravy a výstavby SR i požiadavky Úradu verejného zdravotníctva je od 24. februára kvôli zhoršujúcemu vývoju epidemiologickej situácie činnosť autoškôl opäť pozastavená.


RAZ OTVORENÉ, IKOKEDY ZATVORENÉ

Najprv bol pozastavený iba praktický výcvik, teoretická príprava žiadateľov o vodičské oprávnenie prebiehala dištančnou formou. A to aj napriek tomu, že autoškoly si vyžadujú prezenčnú formu vyučovania, kde učiteľ je v priamom kontakte so žiakmi. „Keďže študenti stihli absolvovať teoretickú prípravu v plnom rozsahu prezenčne, dištančný teoretický výcvik v autoškole neprebiehal,“ priblížil dianie v autoškole jeden z jej majiteľov Ján Sopko.

Po takmer dvoch mesiacoch prestávky mohli opäť vykonávať teoretickú a praktickú výučbu, samozrejme, v súčinnosti s Covid automatom a dodržiavaním protipandemických opatrení. Podľa našich zistení, výcvik síce prebiehal v obmedzenom režime, no nedošlo k žiadnym problémom.


ČAKANIE NA VODIČÁK

Od konca februára majú autoškoly opäť stopku. V čase pandémie sa v našom okrese nevykonávajú záverečné skúšky ani kurzy prvej pomoci. Niektorí žiaci čakajú na záverečné skúšky od decembra minulého roku.

„Žiaľ, túto skutočnosť nedokáže ovplyvniť žiadna autoškola. Faktom je, že zručnosti, ktoré sa žiaci naučili, postupne zabúdajú. Prerušenie výcvikov je náročné tak pre žiakov, ako i inštruktorov, no pevne verím, že vynaložíme spoločné úsilie na zvládnutie týchto problémov,“ vyjadril sa Bedrich Nitsch (na fotografii), ďalší z majiteľov autoškoly.

Kurz v autoškolách za bežných okolností trvá približne tri mesiace, no v súčasnosti je veľmi ťažké odhadnúť jeho dĺžku, keďže je to individuálne a záleží to hlavne od osobných schopností žiadateľov.


POČET ŽIADATEĽOV KLESOL O POLOVICU

Vodičský preukaz skupiny B stojí okolo 650 eur.

V porovnaní s predpandemickým obdobím zaznamenávajú niektoré autoškoly o polovicu menej žiadateľov o získanie alebo rozšírenie vodičského oprávnenia. „V súčasnosti má autoškola v evidencii výcviku takmer 50 žiadateľov, pred pandémiou to bolo aj 100,“ podotkol B. Nitsch.

Učebne autoškôl nateraz zívajú prázdnotou.


ČO TREBA K VODIČÁKU NA AUTO?

Podmienky pre získanie vodičského preukazu sú dané zákonmi, vyhláškami, smernicami a učebnými osnovami, ktoré sú stanovené podľa vybavenia autoškoly. „Ak autoškola disponuje autocvičiskom a trenažérom, žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny B musí absolvovať 32 hodín teoretického výcviku, štyri výcvikové hodiny na trenažéri a 34 výcvikových hodín vo výcvikovom vozidle,“ uviedol J. Sopko jednu zo základných požiadaviek o vodičské oprávnenie. Tie ďalšie sa týkajú zvládnutia teoretickej časti prostredníctvom písomného testu s úspešnosťou 90 percent a viac, čo je minimálne 50 bodov. Žiadateľ tiež musí zvládnuť jazdu na autocvičisku za časový limit 10 minút a preukázať samostatné riadenie motorového vozidla v cestnej premávke.


Anna Lazorčáková, foto: autorka


FAKTY

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, teda osobné automobily a možné prípojné vozidlo menej ako 750 kg, ako aj motorové vozidlá skupiny AM (mopedy a ľahké štvorkolky) a B1 (ťažké štvorkolky).


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 11 (24. marec 2021)

Comments


bottom of page