top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Peter Rindoš

Voľby starostu obce Hromoš sú neplatné

Najvyšší správny súd vyhlásil voľby starostu obce Hromoš za neplatné. Dal tak za pravdu kandidátovi, ktorý ich priebeh napadol. Rozhodnutie bolo vydané ako prvé vo volebnej agende na Slovensku. Je právoplatné, senát ho prijal jednomyseľne.


Voľby na starostu z dňa 29. októbra patrili k najtesnejším v Staroľubovnianskom okrese. Dovtedy úradujúci starosta Maroš Kočiš v nich uspel pred Františkom Mojcherom pomerom hlasov 158 ku 150 a sám seba označil za víťaza.


Pochybenia pri priebehu volieb

V rámci Slovenska bolo na Najvyšší správny súd zaslaných takmer sto podaní z volieb. Jedným z nich bol aj prípad z Hromoša, ktorý namietal F. Mojcher. „Žalobca dôvodil tým, že členovia volebnej komisie nehlasovali medzi sebou, ktorí členovia vykonajú voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Vzhľadom na uvedenú pochybnosť, senát ďalej skúmal priebeh hlasovania do prenosnej volebnej schránky, ako aj to, či nedochádzalo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania. Žalobca v žalobe taktiež namietal vážne narušenie priebehu volieb a porušenie volebného moratória, ktoré mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť rozhodovanie niektorých voličov. Jedným z ťažísk predmetnej volebnej žaloby je tiež námietka, že kandidát na funkciu starostu obce opakovane počas konania volieb, t. j. počas hlasovania (mimo času, keď hlasoval) a po jeho skončení, bol v čase sčítavania hlasov prítomný vo volebnej miestnosti v obci Hromoš pre okrskovú volebnú komisiu č. 2,“ uviedol Najvyšší správny súd.


Zistenia mali vplyv na výsledky, konštatuje súd

Rozhodnutie v prípade Hromoša je vôbec prvým vo volebnej agende novozriadeného súdu. Podľa neho došlo k závažnému porušeniu zákona, „pričom zistené nezákonné konanie malo vplyv na dosiahnutý výsledok napádaných volieb.“

Zásahy úradujúceho starostu a hlasovanie do prenosnej schránky považuje súd za neprijateľné. „Vytvára to komplex porušení a zásahov do slobody volieb, ktorý je takej intenzity, že odôvodňuje vyhlásenie volieb za neplatné a ich zopakovanie,“ konštatoval súd.

Kedy budú nové voľby na starostu v dotknutej obci je zatiaľ otázne. Do doplňujúcich, vyhlásených predsedom Národnej rady na 25. marca Hromoš z časových dôvodov zaradený byť nemohol, vyhlásený tak bude musieť byť nový termín.

Najvyšší správny súd sa voľbami na starostu zaoberá aj v ďalších dvoch obciach Staroľubovnianskeho okresu – v Jarabine a Lomničke, pričom v jednom prípade už rozhodol, znenie zatiaľ nezverejnil. Aj o týchto prípadoch budeme neskôr informovať.


Peter Rindoš, foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 4 (1. február 2023)Comments


bottom of page