top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VOĽBY 2018: Pýtali sme sa kandidátov na primátora

Updated: Jul 6, 2020


volby 2

Vážení čitatelia, dnešnou otázkou uzatvárame predvolebnú rubriku, v ktorej sme sa snažili priniesť názory troch mužov na ďalšie smerovanie Starej Ľubovne. Budeme radi, keď vám ich vyjadrenia aspoň trochu pomohli uľahčiť rozhodovanie (prípadne potvrdiť výber) a dúfame, že v sobotu 10. novembra sa s čo najväčším počtom z vás uvidíme pri voľbách. Osud mesta totiž leží aj vo vašich rukách!


Kandidáti na primátora sa už vo vašich novinách vyjadrovali k rôznym témam, ale jedna spomínaná predsa len nebola. Preto by som chcel vedieť ich názor na financovanie športových klubov mestom, výstavbu nových športovísk (aj ihrísk pre deti) a všeobecne, či by sa podpora mala týkať len maximálne mládeže alebo i dospelých.                                                                                                                  Tomáš D.

A čo odpovedali? Tu sú úryvky ich reakcií, celé vyjadrenia si prečítate v ĽN č. 40, ktoré budú v predaji do 6. novembra 2018. Sú takpovediac aj volebné, takže môžete získať prehľad o tom, kto sa bude uchádzať vo voľbách 10. novembra o vašu priazeň.

_MG_1407

Michal Biganič: – Otázka financovania športu, kultúry a umenia v meste tvorí samostatnú kapitolu v rozpočte mesta na každý rok a schvaľuje ju zastupiteľstvo. Otáznou je vždy jej výška a samotná štruktúra, t.j. čo uprednostniť,  či viac kultúrne alebo športové  podujatia. Výška závisí od stanovených priorít mesta a zastupiteľstva a hlavne na finančnej situácii. Vzhľadom na súčasný stav slovenskej ekonomiky a objemu finančných prostriedkov, ktoré mesto dostáva od štátu, doba je veľmi priaznivá, a tak aj mesto môže byť dostatočne štedré k tejto sfére. Čo uprednostniť? …

kormanik

Jozef Kormaník: – Podporovanie športu a športových klubov v meste sa vydeľuje z rozpočtu mesta. Na túto činnosť je vydelená určitá suma, ktorá sa potom rozdelí medzi jednotlivé športové kluby. Určite je to suma, ktorá nestačí na pokrytie činnosti všetkých športových klubov. Sú nútené zháňať si financie, buď z vlastných zdrojov cestou členskej základne, príspevkov rodičov, ktorí majú deti v kluboch, kde majú aj mládežnícke mužstvá, alebo sponzorov. Toto je klasické financovanie mestských športových klubov. Môžu dostať aj príspevky na činnosť od štátu, keď dosahujú dobré športové výsledky a vytvárajú dobré meno Slovenska…

Luboš Tomko: – Mesto Stará Ľubovňa je mesto so športovou tradíciou a v minulosti, ale aj v súčasnosti športovci dosahujú pozoruhodné výsledky na domácich a medzinárodných súťažiach. Už tri roky po sebe mesto zvyšuje dotácie na činnosť športových klubov a tento rok rozdelilo 111 000 € medzi 13 klubov. Je potrebné vytvárať podmienky na to, aby sme do športovania zapojili čo najviac detí a mládeže. Som rád, že sa podarilo reštartovať futbal a v najbližších rokoch by som rád videl náš klub v III. lige, kde aj patrí. Aj keď sa momentálne v extralige vo volejbale výsledkovo trápime, máme veľmi perspektívnych žiakov a dorast, na ktorých je potrebné stavať. …

———————————————————————————— 


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.


Comments


bottom of page