top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Zo zahraničia chce voliť viac Staroľubovňanov

O voľbu poštou zo zahraničia je mimoriadny záujem aj v Starej Ľubovni.

V predčasných parlamentných voľbách 30. septembra chce zo zahraničia voliť takmer 73-tisíc občanov republiky. Aj voličov s trvalým pobytom v Starej Ľubovni, ktorí do 9. augusta požiadali o túto možnosť, je oproti ostatným voľbám 29. februára v roku 2020 viac. A to o rovnú stovku, tentoraz 309 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Stará Ľubovňa. V roku 2020 to bolo 209 voličov.


Z rôznych kútov sveta

Žiadosti občanov Slovenskej republiky prišli zo 131 krajín sveta. Najviac záujemcov bolo z Českej republiky. Slováci však prejavili záujem voliť napríklad aj z Madagaskaru, Grónska či Zimbabwe. „Voľbu poštou zabezpečuje výlučne Ministerstvo vnútra SR. Vzhľadom k tomu, že voliči zasielali žiadosti na ministerstvo, Mesto Stará Ľubovňa nemá vedomosť, z akých krajín chcú voliči voliť,“ informovala Katarín Železníková, vedúca vnútornej správy a služieb obyvateľstvu MsÚ v Starej Ľubovni.


Nie všetky lístky sa vrátia

Nie všetci, ktorí požiadali o voľbu poštou, však aj odvolia. Doteraz už tak urobilo v rámci republiky vyše 3-tisíc voličov. Hlas sa ráta po zaslaní vyplnených hlasovacích lístkov, ktoré treba doručiť na ministerstvo vnútra do 29. septembra.

Koľkí Staroľubovňania, ktorí požiadali o voľbu poštou aj odvolia, sa teda uvidí. V roku 2020 z 209 voličov, ktorí chceli využiť túto možnosť, sa späť na adresu Mestského úradu v Starej Ľubovni vrátilo, teda reálne volilo takýmto spôsobom 184 občanov mesta. 

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 29, 16. augusta 2023)


Comments


bottom of page