top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Zbavili sa nelegálne držaných zbraní

V poradí štvrtá zbraňová amnestia priniesla opäť prekvapivé výsledky. Stále je dosť ľudí, ktorí nelegálne držia doma zbrane a strelivo. Aj v Staroľubovnianskom okrese.


Počas štvrtej zbraňovej amnestie, ktorá prebehla od 1. novembra 2020 do 30. apríla tohto roku odovzdali občania na útvary Policajného zboru v okrese Stará Ľubovňa celkovo 17 zbraní a 1 043 kusov streliva. Prevažne išlo o poľovnícke a vojenské historické zbrane.


Zbrane budú skúmať odborníci

Tieto výnimočné akcie sú určené práve pre tých, ktorí sa chcú zbaviť zbraní, napríklad zdedených, nájdených niekde na povale či nelegálne zadovážených, a to beztrestne. Alebo pre tých, ktorí takéto zbrane chcú zlegalizovať. Zároveň sa znižuje riziko, aby sa s nimi stal nejaký trestný čin, či už náhodný alebo úmyselný.

„Odovzdané zbrane teraz bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, aby sa zistilo, či s nimi nebola spáchaná trestná činnosť,“ pripomenul Miroslav Matviak, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni. Ako dodal, z odovzdaných zbraní v predchádzajúcich troch amnestiách nebolo zistené spáchanie trestného činu ani s jednou z nich.

Hrozí až 8 rokov väzenia

Počet takto odovzdaného zbraňového arzenálu v okrese klesá, napríklad počas 1. zbraňovej amnestie bolo odovzdaných u nás až 49 kusov zbraní.

Celkovo na Slovensku sa takto odovzdávajú tisíce zbraní rôzneho druhu a desaťtisíce kusov streliva. Je to dobrá príležitosť, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam, uvedomiť si tu treba, že tresty za nelegálne držanie či obchodovanie so zbraňami sú vysoké. Vyšplhať sa môžu až na tri roky pri strelive a 8 pri zbraniach.

Navyše majiteľ takejto zbrane môže dať aj všetko do poriadku. „Takúto zbraň možno zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a občan spĺňa podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Alebo bude môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobí, zbraň alebo strelivo sa stane vlastníctvom štátu,“ dodal riaditeľ okresnej polície.


Koľko zbraní odovzdali v okrese Stará Ľubovňa?

1. zbraňová amnestia (2005/2006) - 49 ks zbraní

2. zbraňová amnestia (2009/2010) - 48 ks zbraní

3. zbraňová amnestia (2014/2015) - 20 ks zbraní

4. zbraňová amnestia (2020/2021) - 17 ks zbraní


Foto: OR PZ v Starej Ľubovni

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 20 (26. máj 2021)

Comments


bottom of page