top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Zápach z kontajnerov na bioodpad riešili umývaním

Zápach z kontajnerov na bioodpad viac cítiť v lete. Správca služby z Ekosu v Starej Ľubovni pred časom pristúpil k opatreniam.

Pre vyššie teploty dochádza k k rýchlejšiemu rozkladu bioodpadu, kde vedľajším produktom, okrem nežiaducich organizmov, je zapáchajúci metán. Hnedé plastové koše aj preto v mestskej firme vyumývali a poškodené vymenili.


Umyli 46 nádob, vymieňať plastové nebudú

Usmernenia hovoria o tom, že umývať koše na biologický odpad by mali kompetentní dvakrát do roka. V Starej Ľubovni ich ale umyli po dvoch rokoch.

Zamestnanci mestskej firmy i samotné vedenie mesta boli bombardovaní sťažnosťami a podnetmi od nespokojných občanov. Tí upozorňovali na zápach a potrebu umytia nádob, čo bol aj dlhodobý zámer, no komplikovanejší.

Celkovo umyli 46 nádob v objeme 240 l, poškodené nádoby vymenili. O ich komplexnej výmene zatiaľ neuvažujú, a to aj napriek tomu, že plastové koše neraz prasknú a biologický odpad z nich vyteká. „Nádoby na zber spĺňajú všetky štandardy zberu tohto odpadu. Majú odvetrávacie otvory, ktoré majú zamedziť anaeróbnemu rozkladu a odpad predpripraviť na fermentáciu. K poškodeniu nádob dochádza v zimných mesiacoch, kde zvyšky jedla pri nízkych teplotách primrznú k nádobe, a to komplikuje výsyp. Výhodou aj je, že plast oproti kovom nekoroduje,“ povedal Štefan Kasperkevič zo správcovskej firmy Ekos a priznal, že zápach z nádob bol už naozaj neznesiteľný, keďže sám bol prítomný pri umývaní.


Rozložiteľné vrecká

Zber do nádob pridelených každej rodine tzv. door to door sa aplikuje v mestách a v obciach, kde ešte zber tohto odpadu len rozbiehajú. „My už ho máme rozbehnutý. Ďalšou možnou alternatívou sú biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré by zamedzili nepríjemnému zápachu a nečistote z nádob. Všetko je to predovšetkým o financiách a osvete,“ doplnil Š. Kasperkevič.


Pozor na to, čo dávate dnu

Keďže väčšiu časť komunálneho odpadu tvorí práve biodpad, je dôležité túto zložku dostať mimo skládok a vrátiť ju do záhrad a parkov v podobe kompostu plného prospešných mikroorganizmov. „Veľkým problémom sú plasty, mikroténové vrecúško sa ľahko dostane do pôdy, a to je nechcené. Veľa nádob v meste obsahuje práve tieto nerozložiteľné materiály,“ prízvukuje Štefan Kasperkevič a potvrdzuje, že mnohé veci, ktoré nachádzajú v hnedých nádobách, tam nepatria. Treba si preto všímať nálepky na nádobách, kde je presne napísané, čo predstavuje BIO odpad.

Alena Dudláková

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 28, 9. augusta 2023)

Comments


bottom of page