top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Veľká výzva ŠZŠ sv. Anny: Postaviť chcú novú školu za takmer 2 mil. eur

Obrovská výzva stojí pred Špeciálnou základnou školou (ŠZŠ) sv. Anny v Starej Ľubovni. V pláne má postaviť novú 3-podlažnú budovu, doslova na zelenej lúke. A to v areáli na Štúrovej ulici, kde doteraz sídli v prenajatých priestoroch Domu sv. Anny. Nová škola pohltí pri súčasnom náraste stavebných cien okolo 1,5 až 1,8 mil. eur. Vedenie zháňa financie zo všetkých strán, verí, že veľký zámer sa jej podarí naplniť do štyroch rokov.

Odvážny plán našiel už podporu u viacerých, najnovšie pomohol aj kraj. VÚC PSK prispel 6-timi tisícmi eur, ktoré vedenie použije na nákup najväčšieho kusu pozemku pod novú budovu.


VEĽKÝ NÁRAST ŽIAKOV

Ako podotkol predseda PSK Milan Majerský, ktorý uplynulý týždeň osobne ŠZŠ sv. Anny navštívil, ostatná podpora kraja je len zlomok finančného príspevku, rysujú sa ďalšie možnosti. „Nakoľko bude možné, tak kraj pomôže, máme rôzne výzvy, ktoré pomáhajú jednotlivým inštitúciám, občianskym združeniam a v neposlednom rade aj takýmto školám. Či už to je výzva predsedu alebo poslancov a tiež najväčšia výzva pre región,“ povedal Milan Majerský, ktorý ocenil náročnú prácu všetkých zamestnancov školy, ktorá ako jediná v regióne vyučuje aj žiakov s autistickým spektrom ochorení a, samozrejme, aj s inými mentálnymi a kombinovanými diagnózami.

Za viac ako päť rokov sa pritom rozrástla z pôvodných 10 na 33 žiakov, a preto jej nestačia prenajaté priestory už ani na najbližší školský rok. „Situáciu sme tentoraz vyriešili zakúpením dvojkontajneru, kde bude ďalšia trieda. Takže nasledujúci rok - dva takto vydržíme, ale z pohľadu ďalších rokov potrebujeme riešiť situáciu, pretože žiakov pribúda,“ vysvetlil Ján Rusiňák, riaditeľ ŠZŠ sv. Anny.


PENIAZE ZHÁŇAJÚ Z KAŽDEJ STRANY

Vedenie školy sa usiluje nateraz zháňať financie, a to zo všetkých strán. Vďačné je za všetky dary, nedávno skončila verejná zbierka. „Všetkým, ktorí sa zapojili, chcem veľmi pekne poďakovať. Všetko pomôže,“ podotkol riaditeľ, ktorý hlavne spolieha na štátnu pomoc cez plán obnovy, kde sa na školstvo vyčlenilo okolo dvoch miliárd eur. „Sme dvoj-zmenná prevádzka, tak veríme, že sme adekvátnym žiadateľom a ujde sa nám z tohto balíka,“ dodal riaditeľ školy, ktorý verí, že nový objekt skvalitní možnosti tak pre žiakov, ako aj pre pedagógov. Ako dodal, špeciálne školstvo zažíva v ostatnom období výrazný posun a záujem hlavne zo strany rodičov, ktorí hlavne veria, že okrem ich starostlivosti dokážu súčasné metódy i majstrovstvo špeciálnych pedagógov posúvať ich deti dopredu.

foto: ĽMS, vizualizácia ŠZŠ sv. Anny

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 32 (2. september 2021)


Comments


bottom of page