top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO VANSOVEJ ULICA: Pribudla ďalšia strategická cestná spojka

Po takmer 12-tich mesiacoch intenzívnych prác od leta 2019 sa vodiči dočkali na sklonku uplynulého roka spojenia najväčšieho sídliska Západ s Levočskou ulicou. Takmer 840-metrová komunikácia na Vansovej ul. má priam strategický význam pre ďalšie zobchvatovanie mesta a vylúčenie dopravy z námestia.Dotvorenie juhovýchodného obchvatu mesta, ktoré nadväzuje na prepojenie, ktoré vybudoval kraj pred dvomi rokmi, stálo takmer 800-tisíc eur, z toho 600-tisíc eur mesto dostalo v rámci výjazdového rokovania minulej vlády.

Sprejazdnenie novej cestnej spojky pribrzdilo odvolávanie voči kolaudácii a na začiatku sa vyskytli aj problémy s podložím. „Práce začali podľa projektovej dokumentácie, ale následne bolo zistené, že je tu neúnosné podložie, ktoré sa muselo riešiť špeciálnou technológiou - vápnením, na čom sme sa s mestom dohodli a od tej chvíli už práce napredovali veľmi rýchlo,“ zhrnul Marián Popovec za zhotoviteľa, firmu COLAS SLOVAKIA.


Stavbu sprevádzali aj problémy so sťažnosťami miestnych. V lete ju zaplavovalo aj bahno z okolitých polí. „Našli sme riešenie, problém bol hlavne s odtokom vôd, ktoré spôsobila okolitá poľnohospodárska pôda, kde rástla kukurica. Komunikovali sme s poľnohospodárskym družstvom, aby sme si dohodli aj osevný plán, aby nedochádzalo k vytápaniu,“ priblížil primátor Ľuboš Tomko. Ako dodal, nie všetci budú so všetkým spokojní, ale z pohľadu samosprávy vníma túto stavbu veľmi pozitívne, tak po stránke kvality, ako aj nákladov. „Keby sme ju súťažili v týchto časoch, náklad by bol na úrovni okolo 1,2 mil. eur, keďže ceny išli hore,“ pripomenul primátor.Ďalšie prepojenie ulíc

Nateraz tak už nebráni nič tomu, aby si vodiči krátili cestu smerom na sídlisko alebo z neho. V rámci rekonštrukcie sa v réžii VPS vybudoval aj menší kruhový objazd za takmer 30-tisíc eur, ktorý má napomôcť doprave v tejto lokalite, kde sa intenzívne rozvíja výstavba domov a miestni veria, že vodiči budú rešpektovať povolenú 50-tku na novej ulici, ktorá by sa ale mala postupne dotvárať s ďalším okolím. Mesto chce ulicu prepojiť s Tehelnou a Štúrovou ulicou, sústrediť sa chce čo najskôr na projektovú dokumentáciu a majetkovo-právne vysporiadanie, keďže ide o dlhodobý proces, na Vansovej ulici trval tento proces tri roky.


Foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v ľubovnianskych novinách č. 1 (12. január 2022)


Σχόλια


bottom of page