top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO V Základnej škole Za vodou pracuje aj zdravotníčka

O zdravotníkoch v školách sa dlho diskutovalo. Zvažovalo sa ich opodstatnenie a prospech pre školákov i pedagógov. Základná škola Za vodou v Starej Ľubovni už môže aj v praxi ohodnotiť túto školskú novinku. Vďaka úspešnej výzve Ministerstva školstva z Plánu obnovy získala do svojich radov nového člena, a to nepedagogického zamestnanca - zdravotníka v škole.


Pozíciu obsadila mladá zdravotníčka Lucia Želonková. „Vždy som túžila pracovať s deťmi, chcela som pracovať v školstve, myslím, že je to trošku o niečom inom ako v zdravotníckom zariadení,“ uviedla nová posila, ktorá je obdobne ako učitelia, školská špeciálna pedagogička či asistenti učiteľov členkou inkluzívneho tímu, ktorý operatívne rieši problémy v škole.


Čo je náplňou školskej zdravotníčky?

„Primárne je poskytovaná pomoc v rámci zdravotnej starostlivosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tiež žiakom chorým či zdravotne oslabeným. Dokáže napríklad zmerať pomocou glukomeru hladinu cukru krvi, poskytnúť žiakom prvú pomoc ak sa stane nejaký úraz, ďalej sa aktívne zúčastňuje účelových cvičení, kde učí žiakov poskytovať prvú pomoc a pôsobí preventívne, edukatívne v osvetovej činnosti v rámci zdravého životného štýlu,“ ozrejmila prácu zdravotníka v škole Ivana Vresilovičová, zástupkyňa riaditeľa.

Zdravotníčka vedie zdravotné záznamy žiakov a každý jej úkon sprevádza súhlas zákonného zástupcu dieťaťa. „Ako prvé mi zavolá učiteľ, že sa niečo deje, žiaka ihneď izolujem k sebe a volám zákonnému zástupcovi. Po spoločnej komunikácii už poskytujem potrebnú pomoc,“ opísala postup svojej pracovnej činnosti Lucia, ktorá sa nateraz najčastejšie stretla s problémami ako krvácanie z nosa, narazené palce či rôzne nevoľnosti. So žiakmi sa stretáva aj na pravidelnej báze, vedie zdravotnú telesnú výchovu, kde spolu vykonávajú rôzne podporné cvičenia ako strečing, hádzanie loptou a podobne.


Žiaci si novinku pochvaľujú

Žiaci si pomaly začínajú na asistenciu zdravotníčky zvykať. „Sme veľmi radi, že ju tu máme, lebo vieme, že ak sa nám niečo stane alebo nám je zle, máme za kým ísť, kto nám vie pomôcť. Naučila nás aj, ako sa dáva prvá pomoc,“ vyjadril sa školáčka Natália. Žiačka Gabriela na vozíčku zas ocenila, že zdravotníčka s ňou cvičí a osobne sa jej venuje.

Škola na sídlisku Východ je pritom vybavená aj inými pomôckami, hlavne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Slúži im tu multisenzorická miestnosť. „V rámci špeciálno-pedagogickej intervencie tu absolvujem hodiny, v rámci ktorých s deťmi individuálne pracujem. Táto miestnosť slúži nielen na zmyslové stimulácie, ale aj na rozvoj kognitívnych funkcií čiže rôzne terapie, relaxáciu či pedagogické nácviky zručností,“ opísala Dária Kosturková, školská špeciálna pedagogička. Vzhľadom k tomu, že miestnosť ponúka dieťaťu voľnosť, spontánnosť, odbúrava stres či stereotypné prejavy dieťaťa, svoju funkciu tu zastáva okrem ostatných školských pedagógov aj zdravotníčka.


Jana Blašková, foto: ĽTV

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 41 (2. november 2022)Comments


bottom of page