top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Všetky služby pod jednou strechou. Navštívili sme sociálne zariadenie Trillium

Mestské zariadenie sociálnych služieb Tríllium v Starej Ľubovni funguje len niekoľko mesiacov, už však naplno rozbehlo svoju činnosť.


Pobytová forma - 12 lôžok, je plne využívaná (v poradovníku už majú štyri žiadosti). A rozbehlo sa aj stravovanie (aktuálne 28 stravníkov) a denné centrum s kapacitou 24 miest. Viacerí seniori však ešte nevedia, že tráviť voľný čas sa dá aj aktívne a v spoločnosti príjemných ľudí v dennom centre.

Vstup je voľný v dopoludňajších i popoludňajších hodinách. A ponuka činnosti naozaj široká. Okrem posedení, spoločenských hier, ručných prác a cvičenia tu ponúkajú aj poradenstvo či rôzne programy a stretnutia. Prieskum záujmu seniorov si overili v ankete.


ČO NAJVIAC LÁKA SENIOROV

„Najväčší záujem seniorov bol o posedenie pri hudbe, na základe toho sme sa rozhodli usporadúvať pravidelne raz mesačne posedenie pri hudbe, už 26. júna máme prisľúbeného harmonikára, ale máme vytvorený aj play list, nielen ľudové piesne, ale aj taký výber na potešenie ducha. Tiež naši dôchodcovia prejavili záujem o spoločenské hry, ale aj možnosť len tak si voľne prísť posedieť, porozprávať, informovať sa o činnostiach, ktoré sa dejú v meste a tiež bol záujem o ručné práce,“ zhrnula závery seniorského prieskumu Lenka Miklošková, sociálna pracovníčka ZSS Trillium, ktoré verí, že otvorilo týmto ďalšie možnosti pre penzistov mesta, ktorých je v Starej Ľubovni okolo dvoch tisíc. Ako podotkla L. Miklošková, majú síce veľké možnosti cez rôzne seniorské združenia a organizácie, ale nie všetci sa môžu zúčastňovať výletov či náročnejších akcií. A práve v dennom mestskom centre môžu nájsť ďalšie alternatívy aktívneho trávenia voľného času a hlavne nemusia byť doma osamotení. „Chodím tu dvakrát do týždňa a nadobudnem tak iné myslenie,“ povedala Johana Timočková. Podobne ako aj Anna Kesselová, ktorú najviac tešia vystúpenia detí z materskej školy, keďže kedysi pracovala ako učiteľka v škôlke.
VIAC STRAVNÍKOV

Denné centrum využívajú aj ubytovaní dôchodcovia. Vzájomné stretnutia sú pre nich veľmi obohacujúce. „Stretnem tu aj moje susedy z ulice, kde som bývala, je tu veľmi dobre. Porozprávame sa, robíme ručné práce,“ priblížila Pavlína Šestáková, klientka zariadenia.

Dlhodobým mestským zámerom sa tak podarilo to, čo v Starej Ľubovni chýbalo. Komplexná starostlivosť o seniorov pod jednou strechou. Aktivity a starostlivosť môžu penzisti mesta skĺbiť so stravovaním, ktoré je ponúkané priamo v jedálni alebo aj na odber. „Odozvu máme veľmi pozitívnu, stravníkom chutí,“ povedala Gabriela Kravčáková, vedúca ZSS Trillium a pripomenula, že keďže od 1. júla končí dohoda mesta s miestnou reštauráciou, budú tu zabezpečovať okrem stravovania v zariadení i rozvoz stravy. Vyššie nároky si vyžadujú i posilnenie personálu, preto tu hľadajú aktuálne kuchára, resp. kuchárku. A v pláne sú aj úpravy okolia, chcú tu vybudovať väčšie záhradné priestory na príjemné posedenie i aktivity seniorov v exteriéri.


Foto: Edvin Fazekaš

Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 24, 19. jún 2024

Comments


bottom of page