top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Nová cesta v Starej Ľubovni: Stihnú ju dokončiť podľa plánu?

Updated: Dec 10, 2020

Na Vansovej ulici prebieha čulý stavebný ruch. Ide o dlhodobo plánovanú spojnicu Okružnej a Levočskej ul., ktorá má pre mesto strategický dopravný význam. Košický investor sľúbil dokončiť stavbu 15. decembra, či sa mu to podarí, je málo pravdepodobné.

Obchvatová komunikácia prepojí najväčšie sídlisko Západ s cestou 3. triedy na Levočskej ul. Na 830-metrovú komunikáciu získala Stará Ľubovňa v rámci výjazdového rokovania minulej vlády dotáciu vo výške 600-tisíc eur, ďalších takmer 160-tisíc eur sa priložilo v rámci Rozvojového programu mesta na rok 2020.


Nechcú asfaltovať v mrazoch

Výstavba komunikácie aj s uložením inžinierskych sietí, vrátane potrebných drenáží a vpustí i verejného osvetlenia má sklz. Nie je isté, či zhotoviteľ COLAS Slovakia, a. s. z Košíc stihne práce ukončiť aj s finálnym vyasfaltovaním. „Je tu mierny časový sklz, pretože jedna partia, ktorá bola nasadená v rámci tejto investičnej akcie, bola povinne v karanténe. Takže všetko bude závisieť od počasia, investor garantuje, že dokončí stavbu do 15. decembra,“ vyjadril sa primátor Ľuboš Tomko. Ako dodal, mesto rozhodne nechce podceniť kvalitu a urýchliť asfaltovanie za každú cenu. Na to sú potrebné teploty okolo 10 °C. „Stará Ľubovňa má zlé skúsenosti s asfaltovaním v zimnom období, a to kruhového objazdu pri Kauflande, ktorý sa po dvoch rokoch rozpadol. Preto, ak to poveternostná situácia nedovolí, presunieme dokončenie stavby na jarné mesiace,“ podotkol primátor. Samospráva tu spolieha aj na to, že termín vyúčtovania štátnej dotácie je až november 2021.Miestni sa nádejajú, aj sa obávajú

Cesta na Vansovej ul. už celé desaťročie pripomínala zvlnený tankodrom. „Od povodní v roku 2010 tu dochádza, už len pri dvojhodinových lejakoch, k opakovaným záplavám, zanesení cesty blatom. Veľmi sa tu práši, načierno tu robia prejazdy firmy hlavne so stavebnými vozidlami... Takže veríme, že s výstavbou novej cesty dôjde k rekonštrukcii jej spodného úseku, ktorý bol, takpovediac, spackaný už pred 11-timi rokmi,“ priblížil Ladislav Rusiňák (na fotografii dole). Na Vansovej ulici tak veria, že sa po dlhoročných urgenciách doriešia aj zvody zrážkových vôd napojených na kanalizáciu, ktoré nestačia na takúto rozsiahlu lokalitu. Obavy majú tiež z budúcnosti, ktorá ráta s tým, že lokalita sa stane veľmi rušnou. „Keď sme kupovali pozemky, vedeli sme, že tu pôjde nejaký obchvat, viac-menej prístup k domom a skrátenie cesty na sídlisko, ale nevieme pochopiť, že má viesť tranzit, hlavne veľkých nákladných áut cez najviac obývanú časť Starej Ľubovne,“ dodal miestny obyvateľ.

Ako sa situácia s dopravou vyvinie, je vecou budúcnosti. V bližšej dobe by sa mala vyriešiť aj križovatka Ulíc Okružná, Vansovej a Zimná, kde by mal v roku 2021 pribudnúť menší kruhový objazd.Článok bol publikovaný v ľubovnianskych novinách č. 46 (8. december 2020)

Comments


bottom of page