top of page
 • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Stará Ľubovňa pohľadom fotografov i mladých ľudí

Updated: Apr 24, 2022

Ako vidím Starú Ľubovňu? Odpoveď na túto otázku dalo 79 fotografií, ktoré poslalo 37 autorov do súťaže, ktorá 11. apríla spoznala svojich víťazov. Súťaž mala medzinárodný podtext, štyria autori boli z Čiech a Poľska. Nasledujúci deň sa stretlo 40 ľudí z poľského Nowego Saczu a Starej Ľubovne a diskutovalo o tom, ako môžu mladí ľudia prispieť k rozvoju mesta a byť zároveň jeho aktívnymi občanmi.


Nevšedný fotopohľad na mesto

Aj keď kategória od 15 do 25 rokov mala slabšie obsadenie, ako organizátori očakávali, v hľadisku Kina Tatra sedeli práve mladí ľudia, a na vyhodnotení súťaže, kde sa udeľovala aj Cena divákov, diskutovali o kvalite zaslaných fotografií. „Veľmi sa nám páčila téma, práce boli naozaj rôznorodé, ukázali rôzne pohľady videnia mesta,“ povedal poľský hosť Piotr.

Napokon spokojná bola aj porota. „To najdôležitejšie bolo, aby na fotografiách bola Ľubovňa alebo nejaké skryté miesta, príroda a podobne. Zameriavali sme sa na kompozíciu, farby, na štýl, teda ako na nás snímka vplýva, či má dušu, príbeh...,“ podotkla členka poroty Klaudia Kirschner.

Dlhoročný fotograf a predseda poroty Michal Petrilák vyzdvihol myšlienku 1. ročníka súťaže, ktorá dáva šancu ukázať verejne svoje fotografické schopnosti, ale i vnímanie vlastného mesta, jeho zákutí a krás. „Mladí ľudia dnes zoberú mobil a cvak, cvak, ale je dôležité, aby si naštudovali kompozíciu, farby..., aby si aj privstali, keď je napríklad pre fotografiu dobrá hmla, dobré svetlo.“ Ako dodal, fotografie mesta, hlavne dobré, reportážne a zmyselné sú veľkým pokladom nielen pre autora, ale i pre archív mesta.


Na dobrú fotografiu treba striehnuť

Súťažiaci dostali rady aj od poroty. A potvrdili, že tie najlepšie snímky sa naozaj nerodia ľahko.„Bola robená asi pred dvoma rokmi, vyhľadal som v cestovnom poriadku, kedy pôjde ten vlak. A potom na bicykli som jazdil po daždi, po poli s repkou olejnou, bol som mokrý do pása... Čakal som na vlak, počul som ho, išiel okolo Chmeľnice, hučal, len išiel tak rýchlo, že som stihol trikrát cvaknúť a dosť. Myslel som si, že pôjde pomaličky,“ priblížil nám peripetie svojej snímky, ktorá ale priniesla ovocie v podobe 2. miesta v kategórii nad 25 rokov Ján Mrug a zaujala i divákov.

To, že na dobrú fotografiu si treba naozaj počkať, nám potvrdil aj Jaroslav Kačmar, ktorý zozbieral hneď dve ceny, a to vo svojej kategórii i Cenu poroty. „Pri tejto snímke boli nízke hmly a rozhodol som sa pre kopec nad Hniezdnym, kde bol nezvyčajný výhľad na Starú Ľubovňu,“ dodal autor snímky. A ponúkol aj radu pre mladých fotografov, aby sa rozhodli nielen „vydrankať“ si lepší mobil od rodičov, ale mali chuť rozmýšľať o fotografii ako o niečom komplexnom a mohli sa fotografiami zároveň prezentovať.


Dvojdňové kreatívne podujatie

„Išlo nám hlavne o to, aby nám ľudia neposielali fotografie iba hradu, chceli sme ukázať bežný život v meste,“ pripomenula riaditeľka Centra voľného času (CVČ) v Starej Ľubovni Marta Hanečáková. Ako dopovedala, hrad, samozrejme, nebol vylúčený z hľadáčika fotografov, očakávala sa však kreativita a nevšedný pohľad. „Aj konferencia mladých ľudí u nás a zo susedného Poľska ukázala, že je dôležité, aby si mladí ľudia vymenili názory, skúseností, ako žijú vo svojom meste a hlavne čím môžu ako mladí obohatiť svoje mesto, čo môžu preň urobiť,“ dopovedala za hlavného organizátora riaditeľka CVČ, ktoré hostilo mladých ľudí zastupujúcich Mlodzieźowu radu miasta Nowego Saczu, Mládežnícky parlament Starej Ľubovne, Žiacke školské rady - Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, Gymnázia Terézie Vansovej, Spojenej školy na Jarmočnej a Strednej odbornej školy technickej. „Všetci nielen prezentovali činnosť rád, zamysleli sa ale aj nad možnosťami ďalšej spolupráce a odporúčaniami, čo by mohli v meste zmeniť, aby sa tu mladým ľuďom lepšie žilo,“ dodala riaditeľka CVČ, ktoré sa spolu s Mládežníckym parlamentom mesta podpísalo pod organizáciu podujatia.


Dva kreatívne dni v rámci projektu UZOL KULTÚRY - STARÁ ĽUBOVŇA - MESTO KULTÚRY 2021 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 	
VÝSLEDKY: Vyhodnotenie súťaže 
ĽUBOVŇA OBJEKTÍVOM
1. kategória (do 15 rokov, 28 prác od 14 autorov)
   1. miesto Karin Beňová – Naša ulica
   2. miesto Nelly Pavelčáková – Sneženie
   3. miesto Richard Rinkovský – Veterno

2. kategória (od 16 do 25 rokov, 15 prác od 10 autorov)
   1. miesto Alžbeta Potocká – Romantické chumáčiky
   2. miesto Adrián Regeci – Na hrad dorazila zima
   3.miesto Richard Lang – Na námestí

3. kategória (nad 25 rokov, 36 prác od 13 autorov)
   1. miesto Jaroslav Kačmar – Ľubovniansky trias
   2. miesto Ján Mrug – Nostalgická jazda
   3. miesto Jaroslav Bachleda – Ráno pri rieke

Čestné uznania
   Petra Česáková – Teplý deň pri Popradke
   Renáta Böhmová, ČR Vratimov – fotografia Podsadok
   Anna Helemiková – Nedeľné korzo
   Hlavná cena poroty – Jaroslav Kačmar
   Cena riaditeľky CVČ – Krzysztof Witowski Poľsko, 
   Nowy Sacz fotografia Przeznaczenie


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 15 (20. apríl 2022)

Comments


bottom of page