top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Služba včasnej intervencie: Pomoc dostávajú mnohé rodiny!

Updated: Jun 7, 2021

Už siedmy rok funguje v Starej Ľubovni pod gesciou Gréckokatolíckej charity Prešov pri Dome sv. Anny Služba včasnej intervencie (SVI). Na prvý pohľad možno trochu zložitý názov znamená jednoducho pomoc rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo rizikovým vývinom. A to čím skôr!

Služba je určená pre deti od narodenia až do 7-ich rokov, dokonca je možné pomáhať aj mamičke, ktorá čaká zdravotne znevýhodnené dieťa a vie o tom. Podporu a odbornú pomoc tu hlavne poskytujú tým, ktorým sa narodí zdravotne znevýhodnené dieťa a zrazu rodina, ktorá má problém prijať už len tento samotný fakt, sa ocitne akoby v spletitých uličkách. Nemá informácie, nepozná diagnózu, bojí sa, nevie ako s dieťaťom pracovať...


Všetko má svoje výhody

Okrem rôznych informácií im v rámci Služby včasnej intervencie poskytujú aj poradenstvo v oblasti kompenzácií, učia ich ako získané poznatky prenášať do každodenného života a prepájajú ich s odborníkmi, inštitúciami i inými rodičmi, aby si vzájomne vymieňali skúseností. Priamo v domácnostiach zas vedia poradiť, ako napríklad upraviť prostredie pre dieťa, zistia či má príliš veľa podnetov, alebo málo a, samozrejme, pracujú s deťmi.

Momentálne majú v starostlivosti 21 rodín. Do roku 2018 službu poskytovali iba priamo v teréne, v rodinách. Tým, že sa zriadili priestory na Letnej ul. v tzv. Lentilke, sa otvorili nové možnosti. „Je to prospešné, pretože tie rodiny môžu byť v inom prostredí, trošku vyjdú von s deťmi a my tu máme viac rôznych špeciálnych pomôcok,“ priblížila výhody posunu služby vedúca SVI Zdenka Zavacká.


Jeden tím s rodičmi i ďalšími odborníkmi

Pre dve sociálne pracovníčky a jednu špeciálnu pedagogičku, ktoré tu pracujú s deťmi s oneskoreným psychomotorickým vývinom, s genetickými poruchami, napr. Downovým syndrómom, so zmyslovými, metabolickými a pervazívnymi poruchami, je dôležité, aby sa deti, okrem toho, že ich prepájajú s rovesníckymi skupinami, v najväčšej možnej miere integrovali do bežných materských a základných škôl.

A nástupom do škôlky či školy tiež nekončí ich záujem o malých zverencov. „Chodíme tiež aj do materských škôl a ak dieťa nemá ešte sedem rokov a už je v základnej škole, chodíme aj tam. Komunikujeme s učiteľmi, so školskými asistentmi a dávame si spätnú väzbu. Povieme si, ako s dieťaťom pracujeme, ako sa správa..., je to v konečnom dôsledku dobré pre samotné dieťa,“ pripomenula Z. Zavacká. I to, že táto sociálna služba je bezplatná. Aby ju rodine mohli poskytnúť, treba mať iba odporúčanie na včasnú intervenciu od svojho pediatra. Bonusom tiež je, že rodič si môže aj nechať na istý čas dieťa v starostlivosti týchto odborníkov, kým si vybaví potrebné záležitosti. Spolu s rodičmi tu jednoducho vytvárajú tím, ktorý umožňuje podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti a schopnosti.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 18 (12. máj 2021)

Comentários


bottom of page