top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Sčítať sa môžete ešte do konca marca

Hoci je proces naplánovaný do 31. marca, zadávanie údajov si nenechávajte na poslednú chvíľu. Dôležité je aj pomôcť s vypisovaním menej zdatným na internete!


Mesto Stará Ľubovňa vyzýva občanov, aby si vyplnenie formulára nenechávali na poslednú chvíľu a sčítali sa najmä elektronicky. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítací formulár je dostupný na webovej stránke scitanie.sk. Prihlásiť sa môžete zadaním rodného čísla, alebo elektronickým občianskym preukazom. Na sčítanie je k dispozícii aj mobilná aplikácia SODB 2021.


Elektronický formulár má štrnásť otázok. Zahŕňa informácie o pobyte, rodine, vzdelaní, zamestnaní, národnosti a náboženstve. Po zodpovedaní otázok uvedených vo formulári sa vám ponúkne zhrnutie. Zadané odpovede si môžete pred zaslaním skontrolovať. Formuláre, ktoré budú odoslané do systému už nie je možné opravovať.


Do sčítacieho formulára sa uvádzajú údaje, ktoré zodpovedajú stavu z polnoci 31. decembra 2020 na 1. január 2021. V praxi to znamená, že ak ste sa odvtedy zosobášili alebo presťahovali v sčítacom formulári tento údaj neuvádzate.


Sčítací formulár je sprístupnený aj v jazykoch národnostných menšín. Zároveň je prispôsobený pre nevidiacich a slabozrakých. Sčítanie je vďaka elektronickej forme presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Pár klikmi môžeme prispieť k budovaniu lepšej spoločnosti.


ČO AK SA NEDOKÁŽEM SČÍTAŤ SÁM?

Ak sa ale obyvateľ nevie alebo nemôže sčítať sám, môže od 1. apríla 2021 využiť službu asistovaného sčítania. Na prízemí Mestského úradu v Starej Ľubovni bude občanom sprístupnené technické vybavenie na samosčítanie. K dispozícii im budú stacionárni asistenti.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 8 (3. marec 2021)

Σχόλια


bottom of page