top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Prvá monografia mesta je na svete!

Vznikla historicky prvá monografia o slobodnom, kráľovskom meste Stará Ľubovňa. Mapuje dejinný vývoj mesta a prezentuje najnovšie výskumy.Neprestajne sa na publikácii pracovalo posledné tri roky. Autorský kolektív tvorí až pätnásť odborníkov. „Dať dokopy toľko profesionálov, či už z oblasti archeológie, geografie, etnografie, histórie, urbanizmu, kunsthistórie bolo náročné. Dielo sa však podarilo a dnes má Stará Ľubovňa historicky prvú monografiu,“ povedal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.


TAKMER 600 STRÁN

V monografii sú dosiaľ nepublikované mapy a fotografie. Prináša informácie o politickom, spoločenskom a kultúrnom dianí obyvateľov mesta. Súčasťou knihy je napríklad kapitola o vzniku železnice v Starej Ľubovni. Má 580 strán. „Je veľmi cenným zdrojom informácií. Má nás Staroľubovňanov posmeliť, aby sme boli viac hrdí na naše mesto, pretože máme úžasnú históriu,“ uviedol primátor mesta Ľuboš Tomko.


DVE HYMNY

Jednou zo zostavovateliek publikácie bola aj archivárka Ľubovnianskeho múzea Františka Marcinová, ktorá je autorkou dvoch okruhov. Prvý sa venuje erbu a mestskej symbolike. V druhom sa venovala dejinám Starej Ľubovne počas existencie provincie šestnástich spišských miest.

Pri písaní archivárku prekvapilo bohatstvo informácií z konca 18. a začiatku 19. storočia.

„Ľubovniansky archív skončil neslávne v zberných surovinách. Je teda predpoklad, že je veľmi málo informácií, no dajú sa nájsť v našom okolí. Veľmi bohatou studnicou bol práve spišský archív v Levoči,“ zhrnula F. Marcinová. Udivilo ju tiež, že Stará Ľubovňa má až dve hymny. Niektoré mestá nemajú ani jednu.

Na medenej obálke knihy je tzv. parciálny lak, ktorý ukrýva siluetu námestia Starej Ľubovne.


Kommentit


bottom of page