top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Preplatky za vyše 300-tisíc eur! Niektorých sumy potešia, iných menej

V uplynulých dňoch začali majitelia a nájomcovia bytov v správe mestskej spoločnosti Slobyterm v Starej Ľubovni dostávať informácie o zúčtovaní za rok 2022. Niektorých potešia, iných nie.

Dobrou správu je, že celková výška preplatkov z vyúčtovania dodávky tepla, teplej vody a ostatných služieb spojených s bývaním je za vlaňajšok vo výške 384 030 €. Nedoplatky dosiahli výšku 86 086 €. Na preplatky sa môžu v týchto dňoch obyvatelia mesta Stará Ľubovňa tešiť v  1 244 bytoch, nedoplatky sú v 505 bytových jednotkách.


Porovnanie s rekordným rokom

Vo vyúčtovaniach za rok 2021 boli preplatky v rekordnej výške 480 874 € a nedoplatky vo výške 35 353 €. V porovnaní s rokom 2021 to bol za rok 2022 pokles preplatkov o 96 844 € a nárast nedoplatkov o 50 733 €. „Nie je celkom správne, keď si vlastníci bytov navzájom porovnávajú len svoje preplatky, resp. nedoplatky, pretože majú rôzne nastavené zálohové platby. Objektívnejšie je porovnávanie ročných nákladov a spotrieb za jednotlivé služby. Ročné náklady za všetky služby spojené s bývaním vzrástli v roku 2022 oproti roku 2021 v priemere o 17 %,“ ozrejmil Milan Malast, riaditeľ spol. Slobyterm.


Rekordy

Najvyšší preplatok bol vlani vo výške 1 623 € na Okružnej ulici a najvyšší nedoplatok vo výške 1 465 € na Mierovej ulici. Najvyššie preplatky sú v bytových domoch na Letnej a Tatranskej ulici a najvyššie nedoplatky sú v dome na Levočskej ul. „Vyššie nedoplatky súvisia so zvýšenými nákladmi za spotrebu zemného plynu, ktorý využívame na výrobu tepelnej energie. Cena plynu pre spoločnosť SLOBYTERM medziročne dvojnásobne vzrástla, z 0,29 €/m3 na 0,598 €/m3,“ priblížil správca bytov. Ako dodal, „skutočná cena tepla v roku 2021 bola najnižšia od roku 2005 a bola vo výške 62,9 €/MWh, pre rok 2022 cena tepla vzrástla na 101,3 €/MWh. „V roku 2022 sme zaznamenali aj historicky najnižšiu mernú spotrebu tepelnej energie na ústredné kúrenie, ktorá bola vo výške 63,7 kWh/m2 a oproti roku 2021 bola nižšia o 15 %. Takže vlastníci a nájomníci bytov do značnej miery šetrili tepelnou energiou,“ podotkol M. Malast.

Aktuálne o cenách plynu a teplej vody
Cena tepla pre rok 2023, ktorá bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,  je vo výške: variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,086 €/kWh, fixná zložka maximálnej ceny tepla 153,5 €/kW. 
V roku 2022 zaznamenala spol. SLOBYTERM, s.r.o. najnižšiu mernú spotrebu tepelnej energie na ústredné kúrenie vo výške 63,7 kWh/m2, oproti roku 2021 bola nižšia o 15 % a normatív podľa atestov je vo výške 141,5 kWh/m2. 
Spoločnosť SLOBYTERM vyrába teplo a teplú vodu zo zemného plynu. Aj cena tepla sa odvíja od ceny tohto paliva. Cena plynu na burze pre rok 2023 vzrástla zo 44,276 €/MWh na historické maximum vo výške 314,425 €/MWh. Takmer osemnásobne. Spoločnosť SLOBYTERM uzatvorila zmluvu o dodávke plynu 12. novembra 2021 na obdobie troch rokov a za cenu obchodníka vo výške 41,49 €/MWh. Niekoľkonásobné zvýšenie ceny plynu sa tak už do ceny tepla pre rok 2023 nepremietlo.  	

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 21, 31. mája 2023)

Comentários


bottom of page