top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Premenovali 65 autobusových zastávok

Updated: Jul 7, 2023

Pienstav, Vzorodev či Luko, to sú podniky, ktoré v Starej Ľubovni už neexistujú, boli však dlhé desaťročia orientačnými bodmi pre cestujúcich. Názvy zastávok prímestskej dopravy sa aj kvôli lepšej orientácii menia od soboty 1. júla.

Často chronicky zaužívané názvy sa postupom času stanú hlavne pre mladšiu generáciu nepraktickými a vyžadujú si zmeny. Pre miestnych sú mnohé pomenovania známe, ľudia z okolitých obcí i mladšie generácie majú s tým problém. Aj preto pristúpilo mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s Integrovanou dopravou Východ (IDS) k zmene.


Vyžiadala si to doba

„Tie názvy boli už neaktuálne, boli tam niektoré kotolne, ktoré už neexistujú a mnohé ďalšie názvy, ktoré robia problém hlavne cezpoľným,“ podotkol k zmene Aleš Solár, prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni, ktorý s IDS spolupracuje na zatraktívnení cestovania verejnou dopravou. „Prvým krokom bolo vedenie prímestskej autobusovej dopravy cez centrum mesta, následne sme v rámci systematizácie a postupného budovania integrovaného dopravného systému s mestom pristúpili k premenovaniu autobusových zastávok,“ doplnila vedúca marketingu IDS Východ, s.r.o. Miroslava Baranová. Ako dopovedala, nové názvy už teda zodpovedajú aktuálnym názvom lokalít, ulíc či miestnych častí obcí. Celkovo dôjde k premenovanie 65 zastávok v okrese Stará Ľubovňa.


Bližšie k cieľu

Tým podstatným je, aby cestujúci využívali častejšie verejnú dopravu a presedlali z osobných áut k využívaniu autobusovej dopravy. Mnohí, hlavne ľudia z okolitých obcí často nevedia, že, napríklad smer Levočská ulica znamená aj dopraviť sa veľmi blízko k Ľubovnianskej nemocnici, ktorú často potrebujú. Aj preto nová zmena naviguje k lepšej orientácii, ako avizovali z IDS, najbližšie dôjde k výmene označníkov, teda tabúľ pri zastávke tak, aby cestujúci mali čo najlepší prehľad.

Patrik Pčolka, činovník a poslanec obce Plaveč
- Autobusové zastávky sme už premenovali aj v obci Plaveč. Obyvatelia a návštevníci obce už nevystupujú na zastávke Plaveč, č. d. 1, ale po novom to je zastávka Plaveč, centrum. V minulých rokoch obec realizovala aj rekonštrukciu zastávok pri moste. Aj týmito krokmi chceme motivovať cestujúcich, aby presadli z áut do verejnej dopravy.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 25, 28. júna 2023)

Comments


bottom of page