top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Potrápil nás veterný január, február ešte môže prekvapiť mrazom

Updated: Feb 14, 2022

Tohtoročný január bol síce menej chladný ako v mi­nulých rokoch, no sneho­vé podmienky boli priazni­vé. Sneh padal takmer po­čas polovice dní v mesiaci. V jeho závere nás však po­trápil silný vietor s fujavi­cami, ktorý robil problémy hlavne na cestách.

„Maximálna výška sne­hovej pokrývky bola v ja­nuári 13 centimetrov. Naj­nižšiu januárovú teplotu som nameral 24. januára, a to -18,8 °C. Tento údaj rok, čo rok stále klesá. Najteplej­ší deň bol 1. januára. Teplo­ta vystúpila na 7,4 °C. Prie­merná teplota bola v prvom kalendárnom mesiaci -2,2 °C,“ poskytol nám údaje Štefan Pekár z Plavča, dlho­ročný pozorovateľ počasia.


SNEŽILO V 14 DŇOCH

Celkovo mesiac január zhodnotil ako veterný s čas­tými zrážkami a silnými vet­rami. „Sneh sme mali ne­pretržite 21 dní. Padal v štr­nástich dňoch, a tým spôso­bom nebol prekonaný počet 19 dní z vlaňajška. No oproti roku 2020 je to aj tak mimo­riadne číslo, keďže vtedy sneh padal len počas šiestich dní,“ dodal Š. Pekár. Pod­ľa jeho slov tieto podmien­ky určite vyhovovali nad­šencom zimných športov a prekvapiť môže ešte mra­zivý február.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 5 (9. február 2022)Commentaires


bottom of page