top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Poetická súťaž vznikla pred 30 rokmi! Monika Tančáková stála pri jej zrode

Updated: Mar 20, 2022

Celoslovenská súťaž začínajúcich autorov s udelením Ceny otca Vasiľa Kočembu vstúpila do svojho 30. ročníka. Po predchádzajúcom roku, kedy sa vyhodnotenie konalo online, sa v sobotu 12. marca v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni stretli básnici a prozaici zo všetkých kútov Slovenska.


Poetická Ľubovňa je jedinečná tým, že sa na slávnostnom vyhodnotení okrem tradičných ocenení odovzdáva šesť zvláštnych cien. Jednou z nich je aj Cena otca Vasiľa Kočembu, básnika, novinára, publicistu, ktorý spolu so staroľubovnianskou poetkou Monikou Tančákovou stál pri zrode Poetickej Ľubovne a do svojej smrti jej aj predsedal.

Porota v zložení Ján Petrík, Peter Karpinský a Eva Kollárová hodnotila tentoraz spolu 365 prác od 99 autorov v štyroch kategóriách: poézia, próza – do 20 rokov, dospelí. Udelených bolo 42 ocenení.

Súčasťou slávnostného vyhodnotenia je už tradične rozhovor s literárnym hosťom, tentoraz spisovateľom pre deti a literárnym kritikom Dávidom Dziakom.

„Tridsať rokov, to sú tisícky prác od stoviek autorov zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia vo veku od 13 do 85 rokov. Desiatky laureátov... Mnohí sa dnes už pýšia vlastnou knihou," povedala vedúca kultúry mesta Eva Kollárová.

V doterajšej histórii Poetickej Ľubovne organizátori vydali štyri zborníky ocenených literárnych prác Aj tento rok uzrel svetlo sveta zborníček – Cez steblá suchých tráv.


ÚSPEŠNÍ POETI z okresu Stará Ľubovňa

Cena vedúcej odboru kultúry PSK:

Ema Fröhlichová, Kamienka (poézia)

Cena poroty:

Matúš Dubjel, Stará Ľubovňa (próza)

Cena Ľubovnianskeho liter. klubu:

Ema Jeleňová, Stará Ľubovňa (poézia)

POÉZIA do 20 rokov

1. miesto: Marek Jaroš, Stará Ľubovňa

2. miesto: Barbora Langová, Chmeľnica

3. miesto: Lenka Melcherová, Nová Ľubovňa

Čestné uznanie

Klaudia Šprochová, Stará Ľubovňa

POÉZIA od 20 rokov

1. miesto: Adam Kollár, Stará Ľubovňa

2. miesto: Jana Imrichová, Stará Ľubovňa

2. miesto: Natália Timaniková, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

Katarína Sivuľková, Stará Ľubovňa

PRÓZA do 20 rokov

2. miesto: Gabriel Poľanský, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

Barbora Porčogošová, Stará Ľubovňa

PRÓZA od 20 rokov

3. miesto: Jana Pierová, Haligovce


foto: MsÚ

Viac na www.staralubovna.skMONIKA TANČÁKOVÁ O IMPULZE ZALOŽIŤ

SÚŤAŽ PRE DOSPELÝCH AUTOROV


„V jeden januárový podvečer som išla na nácvik súboru v mestskom Klube dôchodcov, ktorý som viedla. Svietili lampy, nádherne snežilo, a vtedy mi napadla myšlienka: Tá Ľubovňa je ale poetická... a bol na svete názov súťaže,“ vrátila sa zakladateľka celoslovenskej súťaže, poetka a kedysi aj redaktorka Ľubovnianskych novín Monika Tančáková zo Starej Ľubovne o tri dekády rokov dozadu.A pripomenula i to, ako sa obrátila na viaceré organizácie i mesto s prosbou vymyslieť súťaž pre dospelých poetov a literátov. „Ja som začala intenzívnejšie publikovať až po štyridsiatke a chcela som sa aj prihlásiť do nejakej súťaže. No, doba bola taká, že žiadna súťaž pre dospelých autorov vtedy nebola.“


Náhodné stretnutie s kňazom - spisovateľom

Viacerí v tom čase publikovali aj v Ľubovnianskych novinách, tiež kňaz o. Vasiľ Kočemba pod pseudonymom Laco Dunajecký. „Chcela som vedieť, kto to je, tak som išla do redakcie, aby mi dali jeho adresu, že sa chcem s ním porozprávať o tvorbe, a tak,“ loví v spomienkach Staroľubovnianka, rodáčka z Krompách. A vracia sa až k dovolenke v Litve, odkiaľ si priniesla nádhernú melódiu a hodili sa k nej práve slová básnika V. Kočembu, s ktorou neskôr vystupovali dievčatá v súbore Jareček, ktorý viedla na Strednom odbornom učilišti strojárskom. „To bolo dva roky pred Poetickou Ľubovňou. Pozvala som raz otca Kočembu na vystúpenie a on až plakal, že také niečo vzniklo z jeho básne. No a to nás spojilo, vylepšovali sme si vzájomne tvorbu. Bol to veľký človek, vedel - kde má a komu čo povedať. Tiež sme sa nabádali k tvorbe a aj sme chceli niečo prihlásiť do súťaží. A tak vznikla súťaž pre autorov bez obmedzenia veku, ktorej potom o. Kočemba predsedal,“ vysvetlí M. Tančáková, ktorá má dnes na svojom konte pätnásť kníh.


Z okresného zámeru celoslovenský

Z nevinného interesu, keď sa zdalo, že súťaž by mohla byť len okresná, sa napokon vykľul veľký zámer. Z osvetového strediska totiž rozposlali prihlášky všade, kde mohli, a tak prišlo do Starej Ľubovne veľké množstvo prác „Pamätám si aj prvé ceny, jednu dal závod Maytex, bola to šušťaková súprava, také vtedy išli len na vývoz,“ povie M. Tančáková a v mysli sa jej vynoria i mená prvých víťazov. „Hlavnú cenu získal Marek Dunaj z Bardejova a za prózu Peter Šimko z Nitry, stále som s nimi v kontakte.“ Nesmelé začiatky tak prerástli do celoslovenského zápolenia. „Vôbec som si nepredstavovala, že by to tak mohlo pokračovať, už keď bol 5. ročník, tak sme si hovorili – super, ale teraz, keď už bol 30-ty, tak to je neuveriteľné,“ teší sa dnes a pripomenie, že aj Svätý otec ohodnotil, že Slovensko je poetická krajina. „Básňou sa môžeme vyspovedať zo všetkého, čo nás ťaží, z čoho sa tešíme. A netreba sa báť veku, nemusí to byť na vysokej úrovni, keď len veršík urobíme pre blízkeho človeka, potešíme ho,“ dopovie Monika Tančáková a verí, že Poetická Ľubovňa pretrvá ešte dlhé roky.


foto: ĽMS

Článok bol uverejnený V Ľubovnianskych novinách č. 10 (16. marec 2022)

Comments


bottom of page