top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Po rokoch pripravujú vo farnosti ľudové misie

Updated: Sep 9, 2022

Už o pár týždňov sa v našom meste uskutočnia ľudové misie. Na pozvanie rímskokatolíckej farnosti ich bude viesť misijný tím pátra Michala Zamkovského z Podolínca.


Pátri redemptoristi sú známi svojou misijnou činnosťou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to ich charizma. Súčasťou misijného tímu sú aj ľudia zo spoločenstva Rieka života. Ľudové misie oslovujú nielen jednotlivcov, rodiny, opustených ľudí, ale aj celé spoločenstvo veriacich a plnia tak nezastupiteľnú službu pri obnove Cirkvi a spoločnosti.


Nezabudnuteľné misie

Misie sa vracajú do farnosti často až po desaťročiach a pred kostolom nám ich pripomína misijní kríž, na ktorom sú uvedené aj roky minulých misií. Pre naše mesto je zaujímavý rok 1970, kedy i napriek ich zákazu počas totality sa uskutočnili vďaka odvahe Mons. Trstenského, vtedajšieho farára, kedy na nich pozval pátra Augustína Krajčíka z Podolínca. Obaja si veľmi dobre uvedomovali, aké veľké riziko postupujú realizáciou misií. Misie mali veľký úspech a oslovili nielen staršiu generáciu, ale aj mladých.


Čo sa chystá?

Misiami sú aj evanjelizačné a formačné programy mimo kostola, v škole, v nemocnici, na sídlisku a námestí. V septembri bude zaujímavá krížová cesta na kalvárii, ktorá bude mať historický podtext. V októbri ešte pred misiami budú evanjelizačné programy, adorácia a tešiť sa môžete aj na bubnovú show.

Termíny akcií a bližšie informácie o nich nájdete v budúcich vydaniach Ľubovnianskych novín.Misijný kríž pred kostolom sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.


Ľubomír Ogurčák, foto: bla

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 32 (31. august 2022)


Comments


bottom of page