top of page
  • Anna Lazorčáková

VIDEO Počet obyvateľov opäť klesol

Pred rokom počet obyvateľov stagnoval, teraz výrazne klesá. Ide o najnižší stav v Starej Ľubovni za desaťročie. Naposledy sme prudký pokles zaznamenali v roku 2010, keď sme boli v mínuse o 84 ľudí.Aj v roku 2021 sme sa venovali počtu Staroľubovňanov a, bohužiaľ, ani tento rok neprinášame dobré správy. Pred rokom sme konštatovali, že stav obyvateľov klesol iba o jednu „dušu“, tentoraz zaznamenávame omnoho výraznejší pokles až o 82 ľudí.


BADATEĽNÉ ROZDIELY

Ku koncu uplynulého roka bol stav obyvateľov mesta Stará Ľubovňa 16 074. Rovnako ako predošlý rok bola prevaha nežnejšieho pohlavia, teda 7 978 mužov a 8 096 žien. Pohľad do mestských štatistík jasne hovorí, že počet ľudí v meste pod hradom Ľubovňa rapídne klesá. Ide o najnižšie číslo za ostatných dvanásť rokov. Hranica 16 300 občanov bola prekročená ešte v roku 2003. Nasledujúce roky sa počet znižoval a zvyšoval na začarovanú hranicu sa prekročiť už nepodarilo. Nádejne to vyzeralo v roku 2009, kedy bol stav obyvateľov 16 296, ale od roku 2010 sa počet občanov opäť znižoval a to až doposiaľ.

Klesajúcu tendenciu zaznamenávame aj pri počte narodených detí. V roku 2020 sa na tunajšej matrike prihlásilo 184 nových občanov mesta. Minulý rok bolo na trvalý pobyt prihlásených 203 detí. Zdvihnúť čísla sa nepodarilo ani prisťahovaným, tých bolo vlani 96. Čísla smerom dole ťahajú, samozrejme, aj zomrelí, a tých bolo za uplynulý rok 121 občanov a odsťahovaní - 251 občanov.NA STOROČNICU SI POČKÁME

Trend nielen nášho mesta je, že roky pribúdajú a obyvateľstvo starne. V Starej Ľubovni sa za ostatných desať rokov zdvojnásobila kategória dôchodcov. Presne opačná štatistika je u mladých ľudí, zvlášť 15 – 18 ročných.

Minulý rok sme sa tešili na oslavu 100-ročnice najstaršej Staroľubovnianky Alžbety Šiškovej, žiaľ, vo februári odišla na večnosť a stý list jej života teda ostal nedopísaný. Vo veku 100 rokov zomrel najstarší obyvateľ mesta Stará Ľubovňa Vojtech Krajňák. Tento rok však Starú Ľubovňu oslava storočnice nečaká. Najstaršími obyvateľmi mesta sú aktuálne Agnesa Reľovská a Miroslav Kraus, ktorí tohto roku oslávia 97 rokov, želáme im veľa zdravia.Anna Lazorčáková


Rok Počet obyvateľov


2020 16 074

2019 16 156

2018 16 157

2017 16 189

2016 16 185

2015 16 221

2014 16 238

2013 16 222

2012 16 224

2011 16 210

2010 16 212

2009 16 296


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 2 (20. januára 2020)

Comments


bottom of page